Jordkällare bilder 2

Stefans hembygdssidor. En massa hembygdshistora.

 

Jordkällare i den lilla skalan -vid torpen i Ornunga

Jordkällare med valvda tak av iglootyp

Här följer bilder på 8 undersökta välvda torpkällare i Ornunga, alla med runda valv av "iglootyp" och ingångar med tak av flata hällar.

Källare vid "Bengtses", Stammerbacka på Kyrkebols mark till karta

Taket till ingången har rasat något, Inget kvar av första dörren eller karm

Ingången har flata hällar i taket, Källarens inre är skada av en kviga föll genom taket på 1980 -talet

Källaren är ganska intakt trots det stora hålet i taket

Källare vid Bomans", Spångakil. Till karta

Källaren är nästan osynlig på tio meters håll.

Ingången är låg, En grävling har grävt upp golvet (syns ej på bild)

Sjäva källaren har tydligt formen av en kupol, som en igloo

Nolgärden (Post-Hennings) Till karta

Här bor grävling, har delvis stängt till öppningen

Också denna källare är rund och kupolliknande inuti

På bortre sidan finns som på många andra ett värdringshål

Orrahallens källare ligger ut på ängen. Till karta

Ingången nästan helt infallen och taket skadat av koklövar

Längre in är källaren ganska välbevarad

Takkupolen är väldigt snyggt murad, ventilationsgluggen kan anas

Röjes på Ramnaklevs mark. Kartkoordinater: X: 6432982, Y: 1328188

Källaren har en ovanligt stor ingång

Källaren är stor inuti också, den största av Igloo-källarna i Ornunga

Kupolen är vackert murad av ganska små stenar

Ryss-Annas jordkällare mellan Spångakil och Ryagärde. Till karta

Jag har bara tre bilder av denna källare

Detta är den minsta av källarna. Inte mycket större än ett kylskåp

Källaren är välbevarad inuti, med kupolvalv

"Snusalyckans källare", på Kyrkebols mark, ligger på en ängskulle. Karta

Ingången är skadad av natur och kanske betande djur

Flata hällar över ingången som vanlig denna gång också på tvärs

Kupolvalvet verkar ha börjat ge sig. har "plattats till"

Åbackas källlare ligger ni mitt inne i skogen. Till karta

Det mesta av ingångsvalvet är nedrasat

Detta är en relativt stor källare med delvis raka sidor som avslutas med en välbervarad kupol.

Slut på bilder

© Copyright 2012. All Rights Reserved.