Jordkällare bilder

Stefans hembygdssidor. En massa hembygdshistora.

 

Jordkällare i den lilla skalan -vid torpen i Ornunga

Jordkällare med hällar som tak

Här följer bilder på 4 undersökta torpkällare i Ornunga med tak helt av hällar, några byggda med valv av överkragningsteknik.

Källare vid" Lantbons", vid södra delen av torpets åker. Till karta

Taket till ingången har rasat något, Inget kvar av första dörren eller karm

Själva källaren med flata hällar i taket

Mera takdetaljer

Källare vid "Lyckan". Till karta

Ingången är nästan dold

Ingången

Källaren har ovanligt generös höjd

Häftig konstruktion av valv med "takås!

 

källaren vi Orshall, Ornungasjöns badplats. Till karta

Även här är första takhällen infallen pga att dörrstolparna ruttnat

Tak av flata hällar även här

hällarna var inte så långa så väggarna lutar lite.

Trägenborgs jordkällare,mitt på en äng med några träd omkring. Karta

Ä ven här lutar väggarna inåt en smula

Detta är helt klar ett tak av typen överkragningavalv

 

 

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.