Inventering

Stefans hembygdssidor. En massa hembygdshistora.

 

Kyrkebol vid laga skifte

 

 

Karta över Kyrkebol, de gulmarkerade husen tillhörd förmodligen södra gården

Inventering av Kyrkebohl södra för laga skifte sid 129 och 130 i skifteshandlingarna.

(Förmodligen de gulmarkerade byggnaderna på kartan, 1 aln är knappt 60 cm)

 

1. Manhus, timradt af ek och gran, täckt med spikspån på brädbotten, brädfodradt och rödmålat, byggdt år 1845, 19 alnar långt, 12 alnar bredt, 10 alnar högt, innehållande, stuga, förstuga, 2 kamrar, 2 bodar samt 5 rum ofvanpå.

2. Källare murad af gråsten, täckt med spån, 5 ½ alnar lång, 4 ½ alnar bred, 2 ¾ alnar hög.

3. Källarebod af stolpvirke, täkt med spån, 7 alnar lång, 6 alnar bred, 3 alnar hög.

4. källare under sistnämnde bod, murad af gråsten, 8 alnar lång, 6 alnar bred, 3 alnar hög.

5. Ladugård, timrad, brädforad, täckt med halm, 33 alnar lång 14 alnar bred, 11 alnar hög, innehållande stall, fårhus, fähus, loge, 2 lador, loftskjul och vagnbod.

6. Bränneri, timradt, täckt med spån, 20 alnar långt 7 ¼ alnar bredt 4 ½ alnar högt, innehållande bränneri svinhus och torf(?)bod.

7. Fårhus, timradt, täckt med spån, 8 alnar långt, 5 alnar bredt, 4 alnar högt.

8. Brunn, murad af gråsten, 6 alnar djup.

9. Trädgård, med 37 större och mindre fruktträd och bärbuskar som 15 st. planterade pilar

10. Bränneri uppfördt detta år, af grantimmer (…svårtytt ord) bräd och spåntak, 11 alnar långt, 9 alnar bredt, 5 alnar högt.

11. Köhlna gemensam till Kyrkebohl, murad af gråsten, öfverbyggd med ektimmer, täckt med spån 7 ½ alnar lång, 6 ½ alnar bred, 4 ½ alnar hög.

12. Brunn gemensam till kyrkebohl, Berget och Mellomgården, 5 ¼ aln djup.

 

Hemmandelens alla åbyggnader äro i godt stånd.

 

Källa:

Lantmäteriet, historiska kartor, laga skifte, dok 15-Orn-12. 1861Länk:15-ORN-12

Ornunga by, karta och delning

 

Inventering av Kyrkebohl norra för Laga skifte

(Granngården, Förmodligen de ej gulmarkerade byggnaderna på kartan)

 

1. Manhus Byggt 1818, timradt 24 alnar långt 9 1/2 alnar bredt, 4 ½ alnar högt .

2. Ladugård: timradt 238 alnar långt 12 alnar bredt, 5 alnar högt 2 lador, loge, fähus, stall och fårhus

3. Bränneri: Timradt spåntäckt 18 alnar långt 7 alnar bredt, 3½ alnar högt

4. Wagnsbod: timradt 6 ½ alnar långt 6 1/2 alnar bredt, 4 alnar högt

5. Svinhus timradt spåntäckt, 8 ½ alnar långt 6 1/2 alnar bredt, 3 ½ alnar högt

6. Torfbod: Intill svinhus, Timradt halmtäckt, 8 ½ alnar långt 6 alnar bredt, 3 ½ alnar högt

7. Källare murad täckt med spån 5 ½ alnar långt 5 ¼ alnar bredt, 3 ¼ alnar högt

8. Brunn 5 alnar

9. Trädgård 14 frujtträd och några bärbuskar

10. Köhlna gemensam med Olof Johansson

11. Brunn gemensam se ovan

 

Källor: Lantmäteriets webplats för historiskt kartmatrial: http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/advancedsearch.html.

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.