Torp i öster/sydost

Stefans hembygdssidor. En massa hembygdshistora.

 

Östra Ornunga - Holtsäkran-Smedstorp, Klinten-Lindås

Torpen i östra och sydöstra Ornunga

Trop från gamla karotr, 6g4, 6g5, 5g1: Orrabacka, Orrabacka II, Smedstorp östra (Pera), Smedstorp västra, Smedstorp östra, Smedstorp östra (Löckmans), Smedstorp östra (Lantbons), Skogshage, Örnhallen, Holtsäkran, Högabacka, Högabacka östra,, Högabacka västra Soldattorp, Stomskogshöjd Soldattorp, Högabacka, Torpalyckan (Kärrhagen), Holtsäkran, Bäckalycka, Spörsås (Mosatorpet), Alet Lindås, Lindås, Lunnare, Klinten(Lindås), Karlstorp, Källarbacken, Sjötorp Lillegården, Skogslund, Enet östra, Enet (Jaens), Baggebol (Aspelund), Enet, Sjötorp, Enet, Enet soldattorp, Enet, Sjötorp, vid Enet, Nygärde (Intaga), Anneberg (Marsa-Josefa), Sjötorp Lillegården (Marses), Fattigstugan Sjötorp.

 

Orrabacka 6g4:1

Till karta

Torpet odlades upp och bebyggdes av Andreas Pettersson och hans hustru. De flyttade hit från Stammerbacka där de bott några år.

T Andreas Pettersson f 1835 i Sörgården, död 1926

H Petronella (Ella) Gustavsdotter f 1839, död 1934

D Alma Fredrika f 1860, till Borås

S Karl Edvin f 1863, till Borås

S Alexander f 1867

S Linus f 1870

D Selma Axelina f 1874, död 1958

D Hilma Elisabet f 1878, till Skara

S Johan Bertil f 1881, till Holtsäkran

 

Andreas var borstbindare när han inte var bunden till arbetet med torpet eller gjorde dagsverken för det. År 1935 övertog dottern Selma torpet och friköpte det. Hon hade då skött torpet i många år. Torpet köptes efter hennes död av en brorson till henne och är nu sommarstuga.

 

Orrabacka II 6g4:2

Till karta

Detta torp låg cirka 300 m söder om det förra torpet. Det var bebott före 1830, den förste kände innehavaren var Anders Andersson med hustru. Stället betecknades då som backstuga.

Anders Andersson f 1773, död 1847

H Karin Andersdotter f 1765 i Ljur, död 1850

D Anna f 1807

De hade möjligen fler barn. De bodde här till sin död och torpet stod sedan troligen obebott några år. År 1865 flyttade nästa innehavare hit . Han var smed och han och hans familj kom från Stomskogshöjd som de arrenderat några år.

T Andreas Andersson f 1824, död 1911

H Lovisa Johansdotter f 1826 i Ljur, död 1906

S Alexander f 1854 , till Iglabo

S Johan August f 1856, till Berget

D Matilda f 1859

S Emil f 1862, till USA 1882, åter 1885, till Simonsgården.

 

Efter några år köpte de en del av Skog, det område som torpet låg på, och byggde husen vid vägen till Vesene.

 

Smedstorp östra (Pera) 6g4:3

Till karta

Även detta ställe var tidigare torp under Sällerhög. Det såldes av general Lilliehök

till Pehr Jakobsson när han flyttade hit från Berget 1877

Äg Pehr Jakobsson f 1811 i Björke, död 1891

H Maja Karlsdotter f 1817 i Herrljunga, död 1900

D Lotta f 1857

D Hilda f 1859

 

Han sålde torpet till en dotter och måg som byggde nytt, se 6g4:5. Här finns endast en väl bevarad välvd källare kvar.

 

Smedstorp västra 6g4:4

Till karta

Var från början troligen torp under Sällerhög, torpet låg dock i Ornunga. Efter laga skiftet kom det att höra till Holtsäkran i vilket general Lilliehök ägde en del som då lades tillsammans med Sällerhögs utmark. Den förste kände innehavaren kom från Lycke på Sällerhög, där han bott några år tidigare. De köpte hela Smedstorp av generalen och flyttade hit 1861.

Äg Nils Andersson f 1823 i Sörgården

H Helena Karlsson f 1818 i Ljur

D Klara f 1853 i Ljur

S Johan Edvard f 1855 i Asklanda

S Aron f 1858 i Asklanda

D Amanda f 1861, blev lärarinna i Ornunga.

 

Familjen flyttade till Ornunga Berget 1865 och sålde östra Smedstorp tillbaka till generalen och västra Smedstorp till Anders Karlsson från Holtsäkran.

Äg Anders Karlsson f 1813 i Ljur, död 1900

H Anna Svensdotter f 1854, död 1839

D Hanna Malvina f 1854

 

Lägenheten köptes 1881 av dottern Malvina och hennes man Fredrik.

Äg Fredrik Karlsson f 1856 i Tämta, död 1944

H Malvina Andersdotter f 1854, död 1839

D Hanna f 1886, gift i Sörgården

S Gunnar f 1893, till USA 1910

S Sven f 1894

 

Sonen Sven gifte sig 1924 och övertog torpet.

Äg Sven Fredriksson f 1894

H Frida Palmkvist f 1897 i Tostared

 

År 1927 köpte de en gård i Holtsäkran och flyttade dit. Efter Fredriks död köpte de även detta torp. Husen med tomt avsöndrades sedan och såldes som sommarbostad.

 

Smedstorp östra 6g4:5

Till karta

Här byggde August Svensson när han omkring 1880 gifte sig och köpte lägenheten av sin svärfar. August var snickare.

Äg August Svensson f 1851 i Sjötorp, vistades några år i USA

H Hilda Pehrsdotter f 1859 i Berget

D Anna Maria f 1882

A Karl Natanael f 1885

S Sven f 1894

D Agnes f 1898

 

August utökade sitt lilla jordbruk genom att 1885 överta Läckmans torp och omkring 1890 Lantbons torp. År 1899 sålde han stället och flyttade till Borås. Det köptes nu av Fredrik Pettersson , som lade den i sambruk med västra Smedstorp. En källare och en trädgård finns kvar.

 

Smedstorp östra (Löckmans) 6g4:6

Till karta

Denna del av lägenheten odlades och bebyggdes av Anders Gustavsson, Löckman kallad, med familj. De kom hit 1871 från Lycke på Sällerhög och fick troligen torpet på livstid av general Lilliehök när de flyttade hit.

T Anders Gustavsson f 1811 i Asklanda, död 1885

H Brita Andersdotter f 1799 i Hellstad, död 1879

D Anna Lisa Andersdotter f 1839 i Asklanda

DS August f 1864 i Asklanda, till USA 1890

DD Lina f 1866 i Asklanda

 

På 1880-talet brann stugan ned och efter faderns död flyttade Anna Lisa och Lina till Lunnared. Torpet övertogs av grannen August Svensson och lades till hans torp. Det finns endast en åker kvar.

 

 

Smedstorp östra (Lantbons) 6g4:7

Till karta

Denna del av Smedstorp ägdes i början av 1800-talet av generalen på Sällerhög. Den odlades och bebyggdes av Anders Pettersson. Han kom från Holtsäkran där han varit dräng. Han "gifte sig och flyttade till ett torp på Sällerhögs utmark" enligt HL. Det var hit och året var 1850.

T Anders Petterson f 1812 i Nårunga, gift 1850, död 1897

H Anna Katarina Gunnarsdotter f 1823 i Skog, död 1903

S Johan Gustav f 1851 i Ornunga, till Skogshage

D Johanna Fredrika f 1857 i Asklanda, till Vesene

D Malvina f 1859 i Asklanda , till Borås

S Claes Emil f 1864 i Asklanda, till Ronneby

 

År 1856 flyttade de till Kvarntorpet där Anders blev lantbo( brukare). De tycks ha flyttat tillbaka omkring 1870. De blev aldrig skrivna i HL i Ornunga, men det kan bero på att de fått fattigunderstöd av Asklanda och då blivit skrivna där för resten av livet. Omkring 1890 köptes torpet av August Svensson som tidigare ägt en del av östra Smedstorp. Det finns rester av en ladugård och en välvd källare kvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rester av Lantbons ladugård 1980

 

 

Skogshage 6g4:8

Till karta

De första innehavarna flyttade hit 1883, de byggde husen och odlade upp torpet. De hade förut bott i ett torp i Asklanda några år.

T Kasper Andersson f 1853 i Smedstorp (Lantbons) död 1927

H Anna Sofia Svensdotter f 1856 i Essunga, död 1929

D Ella f 1881 i Asklanda

D Hildur f 1883 i Asklanda

S Karl f 1885

S Arvid f 1887

S Axel f 1889

D Märta f 1895

S Sven f 1898

 

Kasper friköpte torpet på 1920-talet. Han hade tidigare haft torpet på torpkontrakt. När föräldrarna dog övertogs lägenheten av dottern Ellen som bott kvar hemma med en dotter.

Äg Ellen Kaspersson f 1881, död 1839

D Agnes f 1904

 

Efter Ellens död övertog dotter Agnes torpet. Hon gifte sig efter något år och flyttade till Granlid. Torpet såldes några år senare till Hans Persson från Borås som använder det till sommarställe.

 

Örnhallen 6g4:9

Till karta

Förste kände innehavaren var soldaten Gustav Sjöberg. Han odlade upp och bebyggde torpet under sin soldattid. Han och hans familj flyttade hit 1884. Han tog torpet på 49-årskontrakt.

T Johan Gustav Andersson Sjöberg f 1851, död 1826

H Augusta Augustdotter f 1853 i Borås, död 1906

D Elisabet f 1884, gift i Alet.

S Karl Gustav f 1887

S Axel Enock f 1891

H2 Johanna Andersdotter f 1853, gift 1911, död 1920

 

Sjöberg var också den förste postbäraren i Ornunga. Han slutade som postbärare 1922. Han var en tid kyrkvaktmästare i Asklanda. Sjöberg begärde 1924 att få friköpa torpet enligt ensittarelagen, men han dog innan förrättningen hölls. År 1933 köptes lägenheten av Thor Alexandersson och byggnaderna revs. Kvar finns endast åkern där huset låg som minner om torpet.

 

Holtsäkran 1/96 mtl 6g4:10

Till karta

Denna del av Holtsäkran köptes av soldaten August Bäck. Han var soldat för Gisslagården och bebyggde och odlade denna gårdslott. Han började i mitten av 1870-talet att predika och var sedan Missionsförsamlingen bildats dess föreståndare och predikant.

Äg August Andreasson Bäck f 1843

H Kristina Samuelsdotter f 1844 i Asklanda

S Henning f 1872, till USA 1895

S Herman f 1875

D Hilma f 1878

S Karl f 1881

 

År 1891 sålde de gården och flyttade till Lindås. Den köptes av Edvin Ström som då flyttade hit från andra Holtsäkran tillsammans med sin far och mor och övriga familj. Han reste sedan snart till USA.

Johannes Svensson Ström f 1842, död 1901

H Josefina Andersdotter f 1842, död 1901

D Emma Matilda f 1862, till USA 1897, var där i minst två omgångar

S Äg Edvin Ström f 1862, till USA 1892

D Hanna Charlotta f 1872, till USA

S Johan Oskar f 1878, till USA 1895

S Karl Viktor f 1860, till USA 1892

 

Efter moderns död reste även den siste av barnen till USA och gården såldes till Fredrik Olausson år 1901.

Äg Fredrik Olausson f 1842 i Algutsgärde, död 1922

H Johanna Sofia (Soffi) Andersdotter f 1847 i Asklanda, död 1925

S Henning f 1869 i Asklanda, var i USA i flera omgångar

D Selma (Hilma) f 1880

 

Fredrik och hans son arbetade vid flera tillfällen som rallare vid järnvägsbyggen. År 1925 övertogs gården av Sven Fredrikssons sterbhus och stället blev obeott. Endast grunden av husen är kvar och åkrarna är skogsplanterade.

Högabacka 6g4:11

Till karta

Dettta är ett gammalt torp som troligen var bebott redan före 1800. Namnet Högabacka förekommer långt tillbaka, vilket av torpen som är äldst vet vi inte. På 1740-talet läser vi i dödsboken om en person som dött , att han var "bonde på

Högabacka". Tydligen ansågs torpet stort eftersom han kallades bonde. Den förste innehavaren vi känner till fanns här på 1810-talet, men då var stället betecknat som backstuga. Innehavaren hade tidigare varit brukare i Skog innan han flyttade hit.

Inh Olof Svensson f 1784, död 1850

H Katarina Andersdotter f 1785, död 1859

S Sven f 1808

S Johannes f 1812

D Kristina f 1814

S Gustav f 1816

S Petter f 1823

 

Efter faderns död övertogs torpet av sonen Johannes.

T Johannes Olofsson f 1812 , död 1867

H1 Stina Svensdotter f 1822 , död 1859

H2 Johanna Svensdotter f 1823 , död 1888

S Johan Alexander f 1860

 

Efter Johannes död hade änkan svårt att klara av torpet och de dagsverken hon måste göra för torpet, så hon överlät torpet till fd soldaten Benjamin Bäck som flyttade till en backstuga intill torpet.

FD Sold Benjamin Bäck f 1811 , död 1886

H Anna Andersdotter f 1807 i Ljur , död 1891

S Henrik Benjaminsson Bäck f 1851, till Bäckalyckan 1879

H Emma Gustava f 1879

 

Sonen Henrik tog upp ett torp och flyttade dit med sin familj 1879. Soldat Bäck hade torpet till sin död varefter stamgården övertog bruket. Inga rester finns kvar efter byggnaderna.

 

Högabacka östra 6g4:12,13

Till karta

Detta beskrivs redan på 1820-talet som torp, då under Lommared, och innehades då av sold Erik skogs änka Karin. Troligen flyttade familjen hit redan när Skog slutade som soldat 1808. De är två boplatser här med samma namn i HL, därför går det inte att med säkerhet säga vilka som bott i vilken av dem.

Fd Sold Erik Skog f 1768 , död 1820

H Karin Andersdotter f 1766 i Udden Tämta, död 1840

S Jonas f 1792, blev soldat Ask i Asklanda

D Catarina f 1794, gift med soldat Stam i Asklanda

D Ella f 1798

S Olof f 1801, till Ryatorp

S Anders f 1810

 

Torpet övertogs omkring 1840 av dottern Ella, som strax före blivit änka. Hon hade varit gift med Andreas Andersson f 1797 som var brukare i Lindås och troligen senare i L Sjötorp.

Änk Ella Eriksdotter f 1796 , död 1866

S Andreas f 1824, smed i Högabacka

D Johanna f 1833, gift med soldat Rojd

D Anna Maja f 1838, gift i Nolgården

 

Dottern Anna gifte sig 1864 och övertog torpet.

T Johannes Jonsson f 1831 i Siene, skräddare

H Anna Maja Andersdotter f 1838

D Ida f 1865

 

De stannade inte länge hår utan 1867 flyttade de till Nolgården och då övertogs torpet av Anders Karlsson från Elmåsen.

T Anders Karlsson f 1839

H Stina Andersdotter f 1833 i Hudene

S Edvard f 1865

S Johan Linus f 1866

D Selma Gustava f 1869

S Karl August f 1871

S Alfred Henning f 1873

D Hilma f 1875

S Albin f 1877

 

Anders var skräddare och han hade varit lärling till skräddare Anders Fihn. År 1887 flyttade de till Bistockabacken och efterträddes av soldat Bäcks son Henrik som kom hit från Bäckalyckan. Det sägs att Henrik tog med sig stugan hit och han skulle då ha kört virket hit på en skottkärra.

T Henrik Benjaminsson Bäck f 1851, till USA 1901

H Anna Charlotta Andersdotter f 1857 i Stammerbacka

D Emma Gustava f 1879

S Karl Oskar f 1886

S Nils Harald f 1891

D Lina f 1898

 

De bodde här fram till början av 1900-talet då de flyttade till Annelund. Sedan dess har torpet troligen varit obebott. Det köptes i början av 1920-talet av Nils Sylvén på västra Högabacka. På den ena boplatsen finns rester av en husgrund kvar, troligen den stugan som byggdes av Henrik Bäck.

 

Högabacka västra Soldattorp 6g4:14

Till karta

Detta var soldattorpet för Gisslagården och hade rotenr 321. Här bodde omkring 1800 en soldat som blev soldat 1789

Sold Erik Skog f 1768,kom från Skog

H Karin Andersdotter f 1794 i Udden i Tämta

S Jonas f 1792, blev soldat Ask i Asklanda

D Catarina f 1794, gift med soldat Stam i Asklanda

D Ella f 1798

S Olof f 1801, till Ryatorp

S Anders f 1810

 

Skog var soldat till 1808. Han blev då tillfångatagen i Norge och ersatt med Johan Örn. När Skog återkom bosatte sig han och hans familj i ett torp strax bredvid. Ny soldat blev alltså

Sold Johan Bengtsson Örn f 1780 i Ljur

H Elin Andersdotter f 1777, död 1845

D Maria f 1813

D Kristina f 1819

 

Örn var soldat till 1830. Han deltog i tre fältslag under sin soldattid. Familjen flyttade sedan till Högabacka. Året därpå kom nästa soldat och det var

Sold Benjamin Bäck f 1811

H Anna Andersdotter f 1807 i Ljur

S Anders f 1835,till Hallorna

D Petronella f 1837

D Anna Lisa f 1842

D Lotta f 1846, till Ljur

S Henrik f 1851

 

Benjamin Bäck var soldat till 1863 då han flyttade ut. Sista soldaten här kom hit 1864 och var

Sold August Bäck f 1843

H Kristina Samuelsdotter f 1844 i Asklanda

S Henning f 1872

S Herman f 1875

D Hilma f 1878

S Karl f 1881

 

De bodde inte här hela soldattiden utan flyttade 1886 till Holtsäkran. Torpet arrenderades ut och förste arrendatorn kom från Simonsgården och var

Arr Fredrik Olausson f 1842

H Johanna Sofia Andersdotter f 1847 i Asklanda

S Henning f 1869

D Selma (Hilma) f 1880

 

År 1845 flyttade Fredrik med familj till Enet och arrendet övertogs av Andreas Pettersson från Hallorna, som efter ett tiotal år köpte torpet.

Äg Andreas Pettersson f 1839, död 1917

Syst Änk Anna Charlotta Pettersdotter f 1844 , död 1910

S Johan Erik Johansson f 1883

Andreas var skomakare.

 

Efter Andreas död köptes torpet av Nils Sylvén, som var byggmästare.

Äg Nils Sylvén f 1892, död 1973

H Teresia Frantzich f 1894, gift 1917, död 1970

S Ture f 1918, till Sparsör

S Ivan f 1920, till Vårgårda

D Maja f 1921, till Borås

S Mats f 1922, till Vårgårda

S Olle f 1924, till Alingsås

D Brita f 1925, till Grästorp

D Stina f 1926, till Vesene

A Lars f 1930, till Alingsås

 

Detta soldattorp är det enda i Ornunga där huset finns kvar och fortfarande är bebott.

 

Stomskogshöjd Soldattorp 6g4:15

Till karta

Detta var soldattorpet för Stommen m fl rotenr 323. Här bodde omkring 1800 en soldat som började sin tjänst 1778.

Sold Sven Döös f 1755

H Kerstin Jonsdotter f 1766

S Andreas f 1780, till backstuga vid Holtsäkran

S Bengt f 1784

S Johannes f 1788, blev soldat Präss

D Ella f 1792

D Anna f 1796, gift med soldat Blad

S Anders f 1799

 

Döös var soldat till 1812 och efterträddes då av

Sold Pehr Pik f 1790 gift 1813, död i Tyskland okt 1813

H Katarina Pehrsdotter f 1784 i Bredared

S Anders f 1813

 

Pik hade bara varit soldat i två år när han dog. år 1815 kom nästa soldat hit

Sold Andreas Hägg f 1800, död 1858

H Brita Andersdotter f 1796

S Johannes f 1821

D Anna Katarina f 1824

D Brita Lena f 1827

D Anna Maja f 1830 , gift 1854 i Ramnaklev

S August f 1838, till Nårunga

S Henrik f 1841

 

När Hägg dog 1858 var alla barnen utflugna. Änkan flyttade då till en backstuga i närheten. Hägg var den siste soldaten på detta torp och torpet arrenderades av

Arr Andreas Andersson f 1824

H Lovisa Johansdotter f 1826 i Ljur

S Alexander f 1854

S Johan August f 1856

D Tilda f 1859

S Emil f 1862

 

De bodde här till 1865 då de flyttade till Högabacka, Skog. De var de sista som bodde här. Torpet såldes 1903 till Karl Persson i Holtsäkran. Det finns obetydliga rester kvar av bebyggelsen.

 

Högabacka 6g4:16

Till karta

Enligt uppgift fanns här en backstuga med en liten åker vid mitten av 1800-talet. Det var troligen hit Soldat Örn flyttade med sin familj när han slutade som soldat 1830.

F Sold Johan Bengtsson Örn f 1780 i Ljur

H Elin Andersdotter f 1777, död 1845

D Maria f 1813

D Kristina f 1819

 

Örn nöjde sig tydligen inte med en hustru och resultatet blev att han skilde sig från Elin och flyttade till en annan kvinna i Orshall. Detta hände i början av 1830-talet. Elin bodde här till sin död .Om backstugan var bebodd någon gång senare vet vi inte. Det finns inga rester kvar av stugan.

 

 

Torpalyckan (Kärrhagen) 6g4:17

Till karta

Här bodde reda före 1800 en man som kallades Galla-Lars. Backstugan låg på Holtsäkrans mark. Han och hans familj hade tidigare varit brukare på Lommared, och flyttade hit 1786.

Lars Jonsson f 1722 i Lommared, död 1807

H Brita Torstensdotter f 1722 i Sjötorp

D Kjerstin f 1750

D Ingrid f 1760

 

Enligt soldat Präss var denne Galla-Lars en gårdfarihandlare som gick vida omkring och sålde diverse varor som han köpte i Göteborg. Efter Lars död flyttade änkan till Sjötorp. År 1804 gifte sig Andreas Döös och flyttade till "en backstuga vid Holtsäkran". Det kan ha varit hit.

Andreas Döös f 1780

H Anna Svensdotter f 1781

De har dock senare flyttat igen för de fanns inte här när husförhörslängden skrevs 1823. Det finns inga tydliga rester kvar av bebyggelsen mer än rester av en smältugn för myrmalm vilket kan tyda på att någon av innehavarna var smed.

 

Holtsäkran 1/16 - 1/48 mtl 6g4:18

Till karta

Hela Holtsäkran var i början av 1800-talet en gård..Den delades 1860 då äldsta dottern gifte sig och övertog en halva och byggde där. Denna del av gården köptes 1863 av dottern nummer två och hennes man som kom från Riddartorp i Kvinnestad.

Äg Per Gustav Johansson f 1840 i Hol

H Anna Kristina Andersdotter f 1846, gift 1863

S Axel Fridolf f 1864

D Hanna Karolina f 1866

 

De ägde gården till 1870 då de sålde den och flyttade till Enet. Gården köptes då av Erik Gustav Ström som kom från Asklanda.

Ä Erik Gustav Ström f 1828 i Ljur

H Anna Maja Andersdotter f 1828, död 1871

S Johan Aron f 1858 i Ljur, till USA 1879

D Matilda f 1863 i Hol

S Karl Adolf f 1865 i Hol

D Hanna Sofia f 1868 i Asklanda

D Lina f 1871

H2 Anna Stina Jonsdotter f 1832 i Tämta, änka från Lindås

HD Anna Charlotta Eriksdotter f 1857

 

År 1886 sålde han ifrån två gårdslotter, en till änkan Kristina Andersdotter och en till August Bäck. År 1887 sålde han gården och flyttade till Nårunga. Denna gården 1/48 mtl köptes av en skräddare som kom från Nårunga.

Äg Alexander Andersson f 1842 i Nårunga

H Kristina Johansdotter f 1843 i Nårunga

S Linus f 1870 i Nårunga, till USA 1890

S Albin f 1873 i Nårunga, skräddare i Högabacka

S Robert f 1876 i Nårunga, skräddare i Vårgårda

S Johan Oskar f 1877 i Nårunga, skräddare i Sandhult

S Frans Algot f 1879 i Nårunga, till USA

D Hanna Elisabet f 1884 i Nårunga

 

År 1906 sålde Alexander gården och flyttade til Sandhult. Ny ägare blev Bertil Andersson från Orrabacka. Han band borstar när han inte arbetade med gården.

Äg Bertil Andersson f 1881 död 1968

H Ida Samsson f 1883 i Ledsjö död 1955

S Gustav f 1907, till Floby

D Elsa f 1908

S Tage f 1918

S Markus f 1922

 

De ägde gården fram till 1945 då den såldes till Thor Alexandersson och lades till hans gård. Boningshuset är nu sommarstuga åt Bertils sondotter.

 

Bäckalycka 6g4:19

Till karta

Torpet togs upp under senare hälften av 1870-talet av Henrik Benjaminsson Bäck . Han byggde och odlade upp det. Han och hans familj flyttade hit 1879. Torpet låg på Lindås mark.

T Henrik Benjaminsson Bäck f 1851, till USA 1901

H Anna Charlotta Andersdotter f 1857 i Stammerbacka

D Emma Gustava f 1879

S Karl Oskar f 1886

S Nils Harald f 1891

D Lina f 1898

Redan 1887 flyttade de till östra Högabacka och husen revs. Det sägs att han kört husdelarna på en skottkärra till östra Högabacka där de återuppfördes.

 

Spörsås (Mosatorpet) 6g4:20

Till karta

Torpet odlades upp omkring 1830 av Bengt Gunnarsson från Skog, som var bror till Andreas på Enet.

T Bengt Gunnarsson f 1806 i Skog död 1875

H Katarina Larsdotter f 1808

D Kristina f 1830

S Andreas f 1832

D Brita Stina f 1835

D Petronella f 1839

 

År 1863 övertogs torpet av mågen Anders Magnus Jonsson, soldat Slätts son från Ryatorp. Han kallades allmänt för "Mos-Anders"

T Anders Magnus Jonsson f 1831 i Ryatorp död 1913

H Petronella Bengtsdotter f 1839 död 1913

S Gustav Alfred f 1864

S Johan Adolf f 1869 död 1893

D Amanda Betty f 1876 död 1914

 

Dottern Betty stannade kvar hos föräldrarna på torpet. Hon var ogift men hade två barn.

D Hedvig f 1908

S Sigfrid f 1913

 

Anders slutade sina dagar på ålderdomshemmet. Torpet jämte en del i Lindås köptes 1916 av Herman Henriksson som sedan ägde det till omkring 1950. Då köptes det av Erik Andersson i Lindås som efter något år sålde torpet. Det har nu byggts en sommarstuga här. Det finns ett par ruiner kvar.

 

Alet 1/192 mtl Lindås 6g4:21

Till karta

På senare hälften av 1840-talet togs stället som undantag av Lars Peersson från Lindås som han tidigare brukat.

Und Lars Pehrsson f 1793 död 1855

H Maja Andersdotter f 1798

S Johannes f 1828

S Andreas f 1832

D Anna Lisa f 1836, gift Hjelm

S Johan Petter f 1839

 

Torpet övertog sedan på 49-årskontrakt av sonen Andreas.

T Andreas Larsson f 1832 död 1908

H Anna Brita Andersdotter f 1843 i Baggebol död 1923

S Albert f 1870

S Linus f 1873

D Matilda Josefina f 1876

S Karl Oskar f 1880´

D Alida f 1882, till Siene

S Johan f 1886, till Vårgårda

 

Alet var ett av de ställen som mot betalning svarade för försörjning av fattiga som ropades in till lägstbjudande på auktion. De hade ofta någon fattig inackorderad. Här är ett exempel på en sådan person: Enligt kommunalstämmomprotokollet åtog sig Andreas underhållet av Petter Johansson för 120 kr om året. Petter Johansson hade varit brukare av Ornunga Berget mellan åren 1834 och 1863. Han köpte sedan ett förpantningshemman av en bonde i Vesene och flyttade dit. Detta var ett torp på torpkontrakt, som vanligtvis skrevs på 49 år. Detta kunde sedan lagfaras vid tinget och torpet blev då ett förpantningshemman. Det var tydligen något fel på kontraktet för när markägaren kom på obestånd 1879 gick hans ställe ifrån honom. Han blev då hemskickad till Ornunga där han hade hemortsrätt. Han var nämligen 60 år när han flyttade från Ornunga. Kommunen stämde den nye markägaren för att få ersättning för fattigvården men förlorade. Petter bodde på Alet i två år , sedan dog han. Det berättas att han dog på vintern och att det var så mycket snö att kistan fick bäras hela vägen till kyrkogården på oplogade vägar i djup snö.

 

Andreas friköpte så småningom torpet i början av 1900-talet och sålde det sedan till sonen Karl 1907.

Äg Karl Andrasson f 1880 död 1958

H Elisabet Sjöberg f 1884 död 1952

S Gösta f 1908

D Elsa f 1910

D Alise f 1912

S David f 1913

S Oskar f 1915

S Josef f 1916

Karl ägde gården till sin död 1958. Den såldes då till Knut och Edit Holm som har den som soommarbostad.

 

Lindås 1/16-1/8 mtl 6g4:22

Till karta

Köptes i början av 1850-talet av fd soldaten Petter Frantz. Han deltog som ägare i ett skiftessammanträde i juni 1853. Han köpte 1/16 mtl och uppförde nya byggnader

Äg fd Sold Petter Frantz f 1815 i Ljur

H Katarina Pettersdotter f 1806 i Åred

S August f 1843 i Nårunga

S Karl f 1845 i Nårunga

S Henrik f 1847 i Nårunga

S Anders Petter f 1839 i Nårunga

S Johannes f 1841 i Nårunga

 

År 1865 såldes gården till en soldatson från Vesene och familjen återvände till Åred.

Äg August Andersson Glad f 1839 i Vesene

H Klara Nilsdotter f 1847 gift 1866 död 1869

S Martin f 1869

 

År 1870 sålde August gården till Henrik Andersson och flyttade med familjen till Bredared. Eftersom Henrik redan tidigare övertagit den andra 1/16 delen av Linndås ägde han nu 1/8 mtl . Han flyttade så småningom över till denna delens byggnader.

Äg Henrik Andrsson f 1844 död 1935

H Lotta Andersdotter f 1848 i Baggebol, gift 1878, död 1869

S Herman f 1877, vistades i USA 1901- 1905

D Anna Kristina f 1879

S Erik Magnus f 1880

D Fredrika f 1882

S Johan Oskar f 1884

D Hilda Sofia f 1885

S Karl Johan f 1889

 

Henrik var i USA mellan 1886-1889 och 1890-19??. Han ägde gården till 1916

då han sålde den till sonen Herman och dotter Fredrika. Herman överlät större delen av sin gårdslott till systern 1920, men behöll torpet Spörsås och ett skogsskifte.

Äg Fredrika Henriksson f 1882, gift 1919, död 1951

M Niklas Andersson f 1871 i Fullestad död 1948

D Tora f 1920

D Edit f 1921

S Erik f 1923

S Paul f 1924

D Elin f 1925

S Ivar f 1928

 

Efter Niklas död övertogs gården av sonen Erik som omkring 1950 köpte även Hermans del. Erik gifte sig och flyttade till Holtsäkran och har sedan dess Lindås som utbruk. Bostadshuset är nu sommarstuga.

 

Lindås 1/16 - 1/8 mtl 6g4:23

Till karta

I mitten av 1830-talet var gården 1/8 mtl och ägdes av Anders Eriksson i Vesene. Här blev då Lars Pehrsson brukare. Han kom från Lilla Sjötorp där han tidigare varit brukare.

Br Lars Pehrsson f 1793

H Maria Andersdotter f 1798 i Lindås

D Anna Katarina f 1819

S Erik Magnus f 1820

S Anders Petter f 1823

D Kristina f 1825

S Johannes f 1828

S Andreas f 1832

D Anna Lisa f 1836, gift hjelm

S Johan Petter f 1839, till USA 1863

 

I mitten av 1840-talet köptes gården av Anders Magnus Bengtsson och Lars Pehrsson tog Alet som undantag.

Äg Anders Magnus Bengtsson f 1816 i Vesene , kom från Källebacken död 1853

H Anna Katarina Larsdotter f 1819 död 1907

S Henrik f 1844

D Hilda Sofia f 1848, gift Hjelm

 

Efter Anders Magnus död såldes hälften av gården till Petter Frantz och den kvarvarande delen brukades av änkan och barnen tills den övertogs av sonen Henrik. Han köpte nu tillbaka den andra hälften av gården omkring 1870.

Han flyttade efter hand till de hus som Petter Frantz hade byggt på den andra gården. Det finns delar av trädgården kvar.

 

Lunnare 6g4:24

Till karta

Torpet eller rättare sagt en bakstuga var belägen på Holtsäkrans mark. Innehavaren kom från skog 1807.

Pig Anna Andersdotter f 1765

 

Hon livnärde sig på attt spinna ull och lin. Hon bodde här till omkring 1840 då hon dog. Efter hennes död togs stugan i bisittning av

Änk Anna Andreasdotter f 1779 död 1854

 

År 1853 kom Johannes Andersson hit och bodde här till 1861 då han flyttade tilll Källebacken.

T Johannes Andersson f 1830 i Stenstorp

 

Det är möjlig att stugan var bebodd även de följande två årtiondena men i så fall vet vi inte av vem. År 1885 kom

T Anna Lisa Andersdotter f 1839 i Askland, tillAsklanda 1886

D Lina Gustavsdotter f 1866 i Asklanda, till Björke 1886

De kom från Smedstorp och var de sista som vi vet bodde här. Det finns en stuggrund kvar, i övrigt är allt skogsplanterat.

 

Klinten (Lindås) 6g5:1

Till karta

Detta torp togs upp av Anders Johansson (Skytt-Anders). Hans fosterfar var Andreas Skytt. Andreas hustru hade sonen i ett tidigare äktenskap med Johannes Andersson. Hon kom från Skölvene 1821 och var då änka. Hon blev brukare i Algutsgärde 1822 och fick då Andreas som dräng. När sedan soldattjänsten i Sjötorp blev ledig 1823 tog Andreas den och gifte sig med Annika. Skytt-Anders var uppväxt i Algutsgärde och Sjötorp. Han gifte sig med en torparedotter från Elmåsen och övertog torpet där i början av 1840-talet. Han blev änkeman och gifte sedan om sig 1857 med Kristina Larsdotter. De flyttade hit 1861

T Anders Johansson f 1820 i Od(?) död 1889

H2 Kristina Larsdotter f 1825 i Lindås, gift 1857, död 1891

D Klara f 1848

S Alexander f 1852

S August f 1857, tog namnet Lindén, till USA 1887

D Anna Charlotta f 1861

 

År 1896 flyttade dottern Lotta och hennes man hit från Källebacken där de bott sedan 1881.

T August Andersson f 1845 i Baggebol gift 1881 död 1936

H Charklotta Andersdotter f 1861 död 1944

D Betty f 1882

D Hilma f 1882, vistades i USA en tid

D Selma f 1886

S Karl f 1889, till Ramnaklev

D Alida f 1891

S Axel f 1894

 

De friköpte torpet som 1915 blev 1/58 mtl Lindås. De ägde det till 1932 då det såldes till målare Karl Johansson.

 

Äg Karl Johansson f 1878 i Vänga, gift 1918, död 1951

H Signe Andersson f 1998 i Fullestad, död 1971

S Arne f 1918

D Maj f 1920

D Eja f 1922

D Ulla f 1925

S Göte f 1927

S Bengt f 1930

S Sten f 1932

D Inga f 1933

D Gun f 1936

D Asta f 1938

S Sven Evert f 1940

 

På 1960-talet köptes stället av dottern Maj. Det är nu sommarbostad.

 

Karlstorp 6g5:2

Till karta

Torpet togs upp på 1840-talet av Karl Karlsson. Han kom från Sjötorp som han brukat i minst 15 år. Det är troligen från honom torpet fått sitt namn.

T Karl Karlsson f 1778 död 1864

H Ingjerd Gudmundsdotter f 1779 död 1863

D Ellika f 1819, till Sjötorp

 

Vem som bodde på torpet efter Karl och Ingjerd vet vi inte. Det stod möjligen tomt. År 1880 togs torpet som undanag av Anders Larsson med familj när de sålt Baggebol.

Und Anders Larsson f 1813 i Nårunga död 1899

H Maja Stina Nilsdotter f 1829 i Enet död 1909

S Otto f 1860, vistades i USA 1895

D Alma f 1865, till Fristad

D Eva f 1868, till Fristad

D Selma f 1871, till Sjötorp

S Ernst f 1875, till Götestorp

 

Sonen Otto övertog sedan torpet. Han tog det på 49-årskontrakt. Otto friköpte torpet innan de 49 åren var tillända, 1927. Han var mycket på Sällerhög och arbetade.

T Äg Otto Andersson f 1860 död 1941

H Gerda Johansdotter f 1881 död 1967

(Otto och Gerda se foto, okänd fotograf)

De hade inga barn. Gerda bodde de sista åren i Skog. Efter Ottos död övertogs torpet av ett par systersöner till Gerda. Bostadshuset används nu till sommarbostad.

 

Källebacken 6g5:3

Till karta

Torpet togs upp av Bengt Larsson från Intabo, enligt HL kom han hit omkring 1828. Han hade då bott i Vesene under flera år efter det att han gift sig med Helena Danielsdotter. De flyttade sedan till Björke, och redan året efter till Asklanda, där de 1825 blev åbo i Galstad Mellomgården, men det gick inte bra för dem. De flyttade till Källebacken 1828 och tog upp detta torp. Enligt uppgift av en gammal person i trakten trodde Bengt att de tagit upp torpet på Vesene sockens utmark, men vid en senare gränsdragning visade det sig att torpet låg i Ornunga. Han skulle då flytta tillbaka till Vesene men det blev aldrig av.

T Bengt Larsson f 1792 i Vesene död 1829

S Andreas f 1813 i Vesene, till Baggebol

S Anders f 1816 i Vesene, till Lindås

S Olaus f 1821 i Vesene

S Johannes f 1824, till Björke

 

Vid skiftet kom torpet att ligga på Baggebols utmark. Efter Bengts död togs torpet som undantag från Baggebol av Andreas Bengtstorp. Han hade i sin ungdom bott här på torpet.

Und Andreas Bengtsson f 1813 i Vesene

H Johanna Larsdotter f 1806 i Nårunga död 1869

S Johannes f 1844

 

Omkring 1880 övertogs torpet av August Andersson från Baggebol.

T August Andersson f 1845 gift 1881

H Charlotta Andersdotter f 1861

D Betty f 1882

D Hilma Kristina f 1884

D Selma Charlotta f 1886

S Karl f 1889

D Alida f 1891

S Axel f 1894

 

Familjen flyttade till Klinten 1896. Torpet har sedan dess varit obebott. Det finns bara en åker och någon husgrund kvar.

 

Sjötorp Lillegården (Stugan) 1/16 mtl 5g1:1

Till karta

Alla gårdarna Lilla Sjötorp ägdes i början av 1800-talet av Gustav Ottar men brukades av olika personer. Denna gård brukades av

Br Karl Karlsson f 1778

H Ingjerd Gudmundsdotter f 1779

S Anders f 1813 död 1839

S Sven f 1817

D Ellika f 1819

De ägde tydligen också gården några år i början av 1830-talet, men den köptes senare av landsfiskal L Rydberg och de blev åter brukare. I mitten av 1840-talet flyttade Karl till Karlstorp och ny brukare blev

Br Johannes Andersson f 1813 i Tämta, till Skogslund 1847

H Brita Johansdotter f 1821 i Nårunga

D Anna Kristina f 1846

Johannes var sjuklig och klarade inte arbetet med gården utan fick flytta till en backstuga i närheten. Ny brukare och senare ägare blev tidigare brukarens son. Han blev brukare från 1847

Äg Sven Karlsson f 1817 död 1903

H Kristina Larsdotter f 1824 i Tämta död 1902

D Anna Lisa f 1855

S August f 1858 död 1930

Sonen August övertog gården omkring 1890. Han var ogift. Från mitten av 1890-talet bodde också dottern Anna med familj här några år. År 1910 sålde August hälften av gården till Anders Petter Andersson.

Äg Anders Petter Andersson f 1848, från St Sjötorp, död 1930

H Emma Andersdotter f 1855 i Vesene död 1923

År 1923 sålde Anders Petter sin del i gården till Edvard Johansson i Sjötorp, som redan tidigare köpt August Svenssons del. Han lade jorden till sin gård. Stugan och trädgården såldes senare till Sara Edvardsson.

Skogslund 5g1:2

Till karta

Stället innehades i slutet av 1840-talet av Johannes Andersson. Han brukade några år tidigare 1/16 mtl i Sjötorp men 1847 övertogs gården av Sven Karlsson och familjen flyttade hit. De var de enda som bodde här. Stugan hade enligt uppgift endast ett rum som också fungerade som kök.

Und Johannes Andersson (Silla) f 1813 i Tämta död 1850

H Brita Johansdotter f 1821 i Nårunga död 1901

D Anna Kristina f 1846

S Johan August f 1849, blev soldat Fred i rote nr 319

Johannes gick under namnet "Silla" vilket enligt honom själv skulle ha tillkommit på så sätt att han en gång yttrat att han "var smal som en sill". Johannes var sjuklig och dog snart. Det finns inget kvar av bebyggelsen.

Enet östra 5g1:3

Till karta

Enet ligger i ett område som kan kallas Sjötorps tå. Östra Enet togs upp under senare häften av 1830-talet av Andreas Gunnarsson. Han hade tidigare varit brukare av Skog och ett par år brukat en del av Sjötorp.

T Andreas Gunnarsson f 1811 i Skog död 1893

H Annika Hansdotter f 1794 i Molla död 1888 (Andreas Skytts änka)

FD Augusta Augustdotter 1853 i Borås (brorsdotter till Annika)

Efter makarnas död blev torpet öde. Det finns endast rester av en ladugårdsgrund kvar.

Enet (Jaens) 5g1:4

Till karta

Detta var en annan backstuga i samma område som den förra. Endast en innehavarfamilj är känd. Mannen var smed. De kom hit från Herrljunga 1797

Jan Jonsson f 1768 i Herrljunga

H Elin Andersdotter f 1768 i Herrljunga död 1844

D Maja f 1794 i Herrljunga död 1869

S Andreas f 1796 i Herrljunga, blev bonde på Ornunga Stom

S Johannes f 1798 i Ornunga

S Sven f 1811, gift i Ljurs Kvarn 1846

Sedan slutet av 1840-talet har ingen bott här. Det finns inga husrester kvar men rester av en smältugn för myrmalm är funnen här.

Baggebol (Aspelund) 1/8 mtl 5g1:5

Till karta

Denna del av Baggebol köptes 1831 av Gustav Pettersson från Nårunga. Han skulle ta med sig sina svärföräldrar men fick det inte. De blev i alla fall inte skrivna här. Vi läser följande anmärkning i husförhörslängden. "Ornunga sockenmän bestridde Gustav Petterssons tilltänkte svärfader Lars Andersson att medfölja från Nårunga att vistas i socknen af orsak att dessa som redan är gamla och fattiga kunna tämligen säkert komma socknen till last hvarför Gustav afstod från all begäran af deras inskrifning på Baggebol".

Äg Gustav Pettersson f 1807 i Nårunga död 1833

H Johanna Larsdotter f 1806 i Nårunga

D Pertronella (Ella) f 1832

Efter Gustavs död skötte Johanna gården med hjälp av dräng några år. Hon gifte sig sedan med honom. Han var från Källebacken.

Äg Andreas Bengtsson f 1813 i Vesene gift 1838

S August f 1841 (Österbergs August)

S Johannes f 1844

År 1859 överlät de gården till dottern Ella och hennes man och flyttade till Källebacken som de tog som undantag.

Äg Andreas Johansson f 1837 i Hol gift 1859, till USA 1865

H Petronella Gustavsdotter f 1832, till USA 1865

D Amanda f 1861, till USA 1865

D Emma f 1863, till USA 1865

När hela familjen flyttade till USA övertogs gården av Ellas halvbror Johannes.

Äg Johannes Andreasson f 1844 gift 1866

H Anna Kristina Andersdotter f 1845 i Vesene

S Herman Albert f 1867

Familjen flyttade 1868 till Borgstena och gården övertogs av Johannes kusin i granngården.

Äg Johan Gabriel Andersson f 1837 död 1910

H Inga Brita Emanuelsson f 1840 i Molla, död 1918

S Frans f 1875

S Karl f 1876, till St Sjötorp

S Ernst f 1878, till L Sjötorp

S Klas f 1880, till USA, senare till granngården

F Helfrida (Frida) f 1886, till Stenö

Efter föräldrarnas död brukades gården av syskonen Frans och Frida. När sedan Frida gifte sig köptes gården av brodern Karl Johansson och lades i sambruk med hans gård Stora Sjötorp. Ladugården finns kvar.

Enet 1/64 mtl Sjötorp 5g1:6

Till karta

Också detta ställe låg på tån till Sjötorp. Den förste kände innehavaren kom hit 1857 och var torpare. Han var också skräddare och har sytt den brudgumsrock som finns på museet.

Äg Anders Magnus Johansson Fihn f 1822

H Sofia Johansdotter f 1826 i Timmele (syster till soldat Mars)

D Amanda f 1852, blev lärarinna, var en kort tid vid Ornunga småskola

S Viktor f 1858

S Axel Ludvig f 1862, blev artillerist under namnet Linderot, till USA 1887

S Frans Vilhelm f 1865

År 1860 köpte han 1/32 mtl av lilla Sjötorp, den del där torpet låg, och blev hemmansägare. Han hade inte gården länge för redan 1870 sålde han den till

Äg Per Gustav Johansson f 1841 i Hol död 1877

H Kristina Andersdotter f 1846 i Holtsäkran

S Axel Fridolf f 1864, till USA 1883

D Hanna Karolina f 1866 till udden

S Karl f 1871 till Berget

D Jenny f 1873 till Asklanda

S Sven f 1876 till Asklanda Kvarn

Per sålde hälften av gården, utmarken, till Anders Mars 1870. Sterbhuset brukade sedan gården till 1886 då de sålde gården till Sandberg på Sällerhög. Familjen flyttade sedan till Holtsäkran som de köpt en del av. Sandberg sålde sedan jorden till Edvard Johansson i Sjötorp och stugan flyttade han till ett av sina torp. Gården har sedan dess varit obebodd och det finns endast några husgrunder kvar. (Foto:okänd)

Enet 5g1:7

Till karta

Här har legat en backstuga som var ett undantag till förra stället. Här bodde Anders Fihn och hans hustru Sofia efter att de sålt gården. Anders dog 1883 och Sofia tillbringade sina sista år i fattigstugan på fattigplan. Endast rester av en husgrund finns kvar.

Enet soldattorp 5g1:8

Till karta

Detta torp tillhörde soldatroten nr 324 Sjötorp m fl. År 1802 blev Carl Skytt soldat på denna rote. Han bodde aldrig på torpet utan på ett torp i Nårunga, som hette Hogland. Där var han torpare och gift när han blev soldat. Carl var född 1773 och alltså 29 år när han blev soldat. Hans hustru hette Maria Jansdotter. Vi vet att han deltagit i en drabbning och blivit skadad. Han blev också krigsfånge vid ett tillfälle. Han dog 1823 och efterträdes 1824 av Andreas Skytt.

Sold Andreas Skytt f 1801 i Björke död 1834

H Annika Hansdotter f 1794 gift 1823

S Anders Johansson f 1820 (Annikas son i ett tidigare äktenskap)

Andreas och hans familj bodde troligen inte heller på torpet. Han blev 1823 brukare av hälften av Algutsgärde och han står då som soldat. I slutet av 1820-talet blev han brukare av 1/16 mtl i Sjötorp och vid sin död står han som ägare. Han drunknade 1834 i Myresjö på hemväg från ett möte på Fristad hed. År 1839 kom nästa soldat till torpet.

Sold Anders Johansson Mars f 1818 i Timmele

H Brita Johansdotter f 1812

S Johan Fredrik f 1847

Soldat Mars tjänstgjorde vid en hel del tillfällen som extra lärare. Vi läser i kommunalstämmans protokoll 22 jan 1865: "Sedan anmält blivit att Anders Petter Andreasson i Råkullen inte besitter tillräcklig innanläsningsförmåga för att kunna deltaga i nattvardsundervisningen beslutades att bortackordera honom till en person där han kunde erhålla daglig undervisning och åtog sig soldaten A Mars i Enet att honom en månad från denna dag föda och undervisa mot en avgift av 6 riksdaler ur fattigkassan och en halv tunna havre ur magasinet". Mars var soldat till 1870. Han började redan under sin soldattid att odla upp ett torp på lilla Sjötorps utmark och när han slutade som soldat flyttade han till torpet. Han köpte senare den del av Lilla Sjötorp där torpet låg. Nästa soldat blev

Sold Johan Gustav Ström, senare Sjöberg f 1851

H Augusta Augustdotter f 1853 i Borås (uppväxt i granntorpet)

D Augusta Elisabet f 1884

De bodde här till 1884 då de flyttade till Örnhallen. Han var den siste soldaten på torpet. Det stod sedan obebott några år men 1887 arrenderades torpet av Albert Andersson från Algutsgärde som lät familjen bo här medan han var i USA

Arr Albert Andersson f 1858 till USA 1887

H Amanda Pettersdotter f 1858

S Albin Amandus f 1887

Då Albert kom tillbaka från USA köpte han Simonsgården och familjen flyttade dit. Nästa arrendator blev 1895

Arr Fredrik Olausson f 1842 i Algutsgärde

H Johanna Sofia Andersdotter f 1847 i Asklanda

S Henning f 1869 i Asklanda

D Selma (Hilda) f 1880

År 1901 flyttade familjen till Holtsäkran. Därefter har möjligen f d Soldaten Johan August Fred bott här några år med sin familj. Torpet köptes före 1910 av Alexander Petterson i Algutsgärde. Stugan köptes omkring 1910 av Albert Andersson i Simonsgården som använde den i sitt nya boningshus. Det finns ingenting kvar av husgrund eller trädgård utan allt är bortodlat.

Enet 5g1:9

Till karta

Torpet togs upp på 1820-talet av Nils Johansson och hans hustru. De odlade jorden och byggde husen. Det var ett vackert läge intill sjön. Efter utmarksskiftet 1855 togs torpet på 49-årigt torpkontrakt. Det hörde då till Algutsgärde.

T Nils Johansson f 1894 död 1867

H Kristina Andersdotter f 1803 död 1867

D Anna f 1825

D Maja Stina f 1829 gift i Baggebol

D Johanna f 1831

D Klara f 1834

S Andreas f 1836 död 1851

S Johannes f 1841 död 1851

D Katarina (Kajsa) f 1845

På 1880-talet gifte sig dottern Katarina och övertog torpet.

T Johan Andersson f 1854 från Stammerbacka

H Katarina Nilsdotter f 1845 död 1904

S Albin f 1887

I början av 1900-talet köpte de en gård i Hinnared och flyttade dit. Torpet återgick då till jordägaren. Grunden till husen och källaren finns kvar liksom några aplar och körsbärsträd.

Sjötorp, vid Enet 5g1:10

Till karta

Detta var en backstuga som låg på Stora Sjötorps ägor. De enda vi vet bodde här kom hit 1860 från Ljur.

T Anders Larsson f 1834 i Lommared

H Maja Stina Andersdotter f 1825 i Nårunga död 1866

D Matilda f 1855 i Ljur

D Charlotta f 1858 i Ljur

H2 Inga Maja Andersdotter f 1846 i Ljur

S Levin f 1868

D Maria Almina f 1870

Familjen reste till USA 1871. Då revs byggnaderna och nu finns inget kvar av bebyggelsen.

Nygärde (Intaga) 5g1:11

Till karta

Den förste som vi vet bodde här kom ifrån lilla Sjötorp som han brukat, ev ägt några år. Han hade nyligen blivit änkeman.

Änkm Andreas Andersson f 1808 i Ornunga änkm 1849

S Anders Petter f 1839

S Pehr f 1839

D Anna f 1842

D Maja f 1845

Barnen flyttade ut och tog tjänst och Andreas flyttade härifrån omkring 1860, han hamnade efterhand i Gåsaviken. Nygärde togs sedan som undantag från Algutsgärde.

Und Anders Andersson f 1818 i Tämta död 1907

H Kristina Pehrsdotter f 1817

S Anders Fredrik f 1846

S Johan f 1849, till Holtsäkran

S Efraim f 1858

Torpet övertogs i mitten av 1880-talet av sonen Efraim . Han var smed och mycket tekniskt kunnig. Han hade byggt en såg som drevs av ett vattenhjul i en bäck i närheten men på grund av den lilla vattenmängden kunde den endast användas under vårfloden.

T Efraim Andersson f 1858 död 1944

H Selma Jonsdotter f 1862 i Nårunga död 1924

S Axel f 1886, till Holtsäkran

S Hilbert f 1894

När Efraim övertog torpet blev det på 49-årskontrakt, men efter några tiotal år friköpte han det. Lägenheten övertogs på 1930-talet av sonen Hilbert.

Äg Hilbert Efraimsson f 1894 död 1974

H Anna Andersson f 1903 i Sörgården död 1954

Efter Hilberts död såldes lägenheten till Björn Andersson i Marstorp och bostadshuset blev sommarstuga.

Anneberg (Marsa-Josefa) 5g1:12

Til lkarta

Uppodlades och bebyggdes på 1860-talet av Josef Johansson, bror till Anders Mars. han var gift två gånger, Den första gången innan han kom hit. Han fru i första äktenskapt hade dött efter de varit gifta endast ett tiotal år. Han flyttade hit strax efter det att han gift om sig. Han skulle resa till USA, men av någon anledning kom han inte längre än till Göteborg, där han träffade sin andra fru och gifte om sig.

T Josef Andersson f 1821 i Timmele

D Anna Maria f 1845 i Timmele

H2 Anna Helena Borg f 1828 i Ås i Småland död 1906

D Hulda f 1860

S Alfred f 1862, smed i bl a Ornunga by

S Emil f 1869, blev soldat

D Greta f 1876

Josef ägnade sig, utöver arbetet på torpet, åt snickeriarbete och åt smedyrket och han var mycket anlitad. Han hade en stor smedja på torpet. Han innehade torpet till sin död. Hans son gifte sig 1875 med Albertina Andersdotter och bodde några år på torpet. De flyttade sedan till Nårunga där han blev far till den kända stenhuggartrion Josefsson. Torpet köptes på 1930-talet av Hilbert Efraimsson i Nygärde. Det finns en trädgård och några husgrunder kvar, däribland rester av smedjan.

Sjötorp Lillegården 1/16 mtl (Marses) 5g1:13

Till karta

Detta torp odlades upp av soldten Anders Mars under hans soldattid. Han flyttade hit när han slutat sin soldattjänst eller troligen något före. År 1871 köpte han utmarken till Per Gustav Johanssons del av Sjötorp, där torpet låg. Han blev på så sätt ägare också till torpet. Jorden uppskattades till 1/64 mtl.

Äg Anders Mars f 1818 i Timmele död 1883

H Brita Johansdotter f 1812

S Johan Fredrik f 1847

Gården övertogs i början av 1880-talet av sonen Johan och hans familj. Han arbetade under långa tider som rallare och var i USA några år. Han träffade sin hustru under sin rallartid. Hon var kocka för ett rallarlag. Hon hade före äktenskapet med Johan ett par barn. Familjen bodde i Asklanda innan de på allvar flyttade hit.

Äg Johan Andersson Mars

H Kristina Bertilsson f 1839 i Grimeton i Halland

HD Josefina Lovisa f 1866 i Varberg

HS Axel Vilhelm f 1873 i Karlsten, till USA 1891

S Johan Georg f 1875 i Ornunga, till Borås

D Hilma f 1876 i Asklanda, till USA

S Edvin Leander f 1879 i Asklanda död 1883

S Karl Herbert f 1882 i Ornunga, till USA 1902

(Johan Kristina och Karl på fotot, fotgraf okänd)

Efter Johans död köptes gården av Karl Henriksson från Lindås

Äg Karl Henriksson f 1889 död 1056

Han kallades i dagligt tal för Kalle Mars. Han var ogift. Han brukade gården och bodde här till sin död. Trädgården och några hus finns kvar. Bostadshuset har reparerats och blivit sommarstuga.

Fattigstugan Sjötorp 5g1:14

(Kartmarkeringen har förkommit)

Stugan finns markerad på kartan från ett lantmäteri omkring 1860. Enligt en uppgift låg fattigstugan här i området. Här bodde från 1833

Johannes Larsson f 1799 i Alingsås, "lösdrivare"

H Stina Andreasdotter f 1797 i Algutstorp

S Abraham f 1828 i Algutstorp

D Kristina f 1831 i Algutstorp

S Anders f 1833 i Ornunga död 1838

D Johanna f 1837

D Emma f 1843

Hur länge de bodde här vet vi inte men de finns inte i husförhörslängden 1851-61. Stugan kan dock ha varit bebodd senare. Det finns rester av en husgrund kvar.

 

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.