Torp i väster

Stefans hembygdssidor. En massa hembygdshistora.

 

Västra Ornunga - Ryagärde, Björkebacka, Spångakil, Högen Stammerbacka mm

Torp från 6f4, 6f5, 5f1: Bratteberg, Åbacka, Tålyckan (Ryagärde Tå), Tjörnekullen, Kollås, Hackekullen, Ryet (Ryssens), Korpasméns, Fixalyckan, Ryss-Annas, Spångakil (Kalles), Björkebacken, Stammerbacka östra (Bengtsalyckan), Stammerbacka västra (Snusalyckan), Spångakil, Spångakil (Bomans), Hallavadet, Blombacka västra, Blombacka östra, Kyrketorpet, Högen Mellomgården, Högen

 

 

Bratteberg 6f4:1

Till karta

Torpet var beläget på Mellomgårdens utmark i nuvarande kronoparken. Det togs upp och bebyggdes på 1840-talet av Andreas Johansson och hans hustru. De kom hit 1845 efter att ha ägt Västergården, men kommit på obestånd.

T Andreas Johansson f 1815 i Kvinnestad död 1859

H Katarina Pettersdotter f 1819 död 1909

S Anders f 1841, till Berget

S August f 1843, blev soldat Bäck

S Johan Petter f 1845, till Norge

D Sofia f 1849, till Östergården

D Matilda f 1857, till Berget

 

Katarina tillbringade sina sista år hos sonen och dottern på Berget och torpet blev öde. Det är nu skogplanterat. Grunden till stugan och ett bränneri finns kvar.

 

Åbacka 6f4:2

Till karta

Detta är ett mycket gammalt torp . Det är troligt att det var bebott redan under slutet av 1700-talet. De första som vi vet har bott här kom hit 1810. De hade tidigare varit åbor i Ryagärde och tog nu ett undantag på sockenmarken.

Und Anders Larsson f 1760 död 1835

H Kjerstin Karlsdotter f 1754 död 1836

D Maria f 1791

D Catharina f 1802

 

De hade flera barn men de ovannämda var med hit. Det är troligt att efterträdaren på gården var ett av deras andra barn. De hade en son som hette Lars och var född 1794. När Lars dog fick hans familj gå ifrån stället de bodde på och då flyttade de till hans föräldrars torp. De kom hit före 1840.

Änk Anna Andersdotter f 1799 död 1860

D Maja Stina Larsdotter f 1826

S Johannes Larsson f 1830

S Anders Petter Larsson f 1834

 

Efter änkans död övertogs torpet av 1861 av sonen(?) Johannes Larsson och hans hustru. De var båda födda i Nårunga. Johannes födelseår stämmer inte i de olika husförhörslängderna, men det var ingen ovanlig företeelse, så det är troligt att det är samme Johannes som ovan i alla fall.

T Johannes Larsson f 1832 i Nårunga död 1894

H Anna Kajsa Johansdotter f 1832 i Nårunga gift 1861 död 1907

S Karl Leander f 1862

S Axel Albin f 1865

D Selma f 1869

S Oskar Dimandus

S Henning Viktor f 1875

D Damia Elisabet f 1880

 

Johannes tog torpet på 49-årskontrakt i början av 60-talet Efter Johannes död brukades torpet några år av änkan och barnen. År 1907 övertogs torpet av dottern Selma och hennes man.

T Fredrik Pettersson f 1854

H Selma Johansdotter f 1869

 

De flyttade från torpet 1912 och jorden återgick till jordägaren. Detta var då ett stort torp. Arealen var drygt 4 tunnland. Torpet är nu skogsplanterat och där finns endast ett par husgrunder och en källare kvar där.

 

Tålyckan (Ryagärde Tå) 6f4:3

Till karta

Enligt uppgift skulle det ha bott en man vid namn Bengt här under första hälften av 1800-talet. i mitten av 1840-talet flyttade Lars Svensson hit på undantag från Ryagärde.

Und Lars Svensson f 1783 i Trollö död 1855

H Annika Olofsdotter f 1782 i Ljur

S Gustav f 1821

S Carl f 1824

Här har funnits mer än en backstuga och de har använts som undantag av flera. Det finns inga rester av hus kvar.

 

Tjörnekullen 6f4:4

Till karta

Torpet låg omedelbart söder om Tålyckan. Vem som bott här är okänt. Det var dock ett förpantningshemman en bit in på 1900-talet. Det finns två källare. Den mindre torde ha tillhört torpet. den större hörde till gården Ryagärde. Allt övrigt är bortodlat.

 

Kollås 6f4:5

Till karta

Odlades troligen upp och bebyggdes på 1830-talet. Förste kände innehavaren var Bryngel Svensson f 1768 i Mellomgården död 1848

H Elin Eriksson f 1781 i Spångakil död 1865

S Sven f 1822 till Spångakil

 

Torpet övertogs omkring 1840 av sonen Elias och hans hustru. De hade tidigare ägt en gård i Ryagärde, som de på grund av ekonomiska svårigheter hade varit tvungna att lämna.

T Elias Bryngelsson f 1806 död 1881

H Kristina Nilsdotter f 1805 i Ryagärde död 1845

D Johanna f 1829 till Mölndal

S Nils Gustav f 1832, gift i Töllsjö

S Anders Magnus f 1833, gift i Bollebygd

S Sven f 1835

S August f 1836 död 1924

D Charlotta f 1838, gift i Kyrketorp

S Johan 1844, till USA

Trots att Elias blev änkeman tidigt och hade en stor barnaskara, den yngste bara ett år, lyckades han uppfostra dem väl. Efter Elias död sköttes torpet, om än bristfälligt av sonen August. Han bodde här tills stugan brann ned något år före 1890. Han flyttade då till fattigstugan och torpet blev öde. Det finns ett par husgrunder kvar.

 

Hackekullen 6f4:6

Till karta

Torpet ligger på gärdet vid Ryagärde. Den ende innehavaren vi känner kom hit i början av 1880-talet och var

T Anders Jonsson f 1838 i Åsaka

H Klara Andreasdotter f 1859 i Remmene

S Oskar f 1884

Anders var skräddare och bodde inte här så många år. Han flyttade till Siene omkring 1890. Det finns bland annat en källarruin kvar men den har senare använts som stentipp.

 

Ryet (Ryssens) 6f4:7

Till karta

Förste kände innhavaren var Johannes Jonsson som kom hit på 1820-talet efter att ha varit brukare av Spångakil några år. De flyttade till en backstuga på sockenmarken.

Johannes Jonsson f 1795 i Nårunga död 1858

H Ingeborg Andersdotter f 1797 i Nårunga död 1858

D Anna f 1819 i Nårunga

S Anders f 1821 i Nårunga

S Johannes f 1823 i Nårunga

S Karl f 1827 i Ornunga

D Christina f 1830

D Ella f 1833

D Klara f 1840

S August f 1842

Efter föräldrarnas död blev torpet öde och husen revs. Ett sågverk byggdes på denna plats på 1950-talet. Även detta är nu borta.

 

Korpasméns 6f4:8

Till karta

De enda som bott här var Gustav Ekman med familj. De kom hit från Gotland omkring 1880.

Gustav Petterson Ekman f 1855 i Ljur

H Anna Maria Västerlund f 1843 i Visby

HS Rudolf f 1872 i Visby

D Anna f 1877 i Visby

S Axel f 1879 i Visby

D Alma f 1882 i Ornunga

S Albin f 1884

 

Gustav var smed och byggde en smedja på platsen. De köpte Hallavadet 1886 och flyttade dit. Han flyttade med sig smedjan. Det finns inga rester av bebyggelsen kvar.

 

Fixalyckan 6f4:9

Till karta

Här bodde enligt uppgift soldaten Fix. Han hette Bryngelsson innan han blev soldat och hade varit brukare av en del av Korpås. Han flyttade aldrig till soldattorpet utan bodde kvar här i en stuga vid Korpås. Han var soldat för Simonsgårdens rote nr 320.

S Anders Bryngelsson Fix f 1751 död 1807

H Ingeborg Larsdotter f 1754 i Korpås

S Bryngel f 1784

S Anders f 1791

S Sven f 1794

Änkan och barnen bodde kvar här efter Anders död. Det finns inga rester av bebyggelsen kvar.

 

Ryss-Annas 6f4:10

 

Backstugan var belägen på Spångakils mark nära bron. Där bodde två systrar. De hade tidigare bott på Ryet (Ryssens) vid Ryagärde.

Anna Johansdotter f 1819 i Nårunga

Christina Johansdotter f 1830 i Ornunga

 

Ingen av dem var gifta men Anna hade två barn. Livet för en ogift mor var besvärligt. Ur "Födde" i Ljurs socken läser vi " Anna Johansdotter son Alfred f 17/6 1847, anteckningar. Bor vid torpet Ryd vid Korpås i Ornunga sockenmark men är skatteskriven som piga hos änkan Brita Nilsdotter i Ljurs Västergården. Barnet är född i Ornunga socken på Ryd, döpt i Nårunga socken, modern är nu skatteskriven i Ljurs socken". Redan då hade man tydligen probem med byråkratin. Hon blev troligen hemskickad till Ornunga för att föda sitt barn, så att det skulle få hemortsrätt i Ornunga och att Ljurs socken därmed skulle slippa det sociala ansvaret för barnet.

S Alfred f 1847

D Albertina f 1856

 

Barnen växte upp och lämnade hemmet. Efter systrarnas död revs stugan. Det finns obetydliga rester av stugan, däremot finns det en väl bevarad liten välvd källare kvar.

 

Spångakil 1/32 mtl (Kalles) 6f2:11

Till karta

En del av den gård som ägdes av Anders Magnus Pettersson. Han sålde ut sin gård i flera delar. Den här delen såldes i slutet av 1860-talet till Karl Johansson. Han byggde upp sina gårdsbyggnader här, möjligen kan det ha funnits någon backstuga här tidigare.

Äg Karl Johansson f 1833 i Korpås gift 1869 död 1878

H Johanna Pehrsdotter f 1841 på Berget död 1927

S Oskar Amandus f 1871

S Henning f 1874 död 1932

D Hilda f 1878, till USA 1897

HS Karl Johan Persson f 1887, till USA 1906

Sonen Henning Karlsson köpte gården av sterbhuset 1919, och han ägde den till 1928. Den köptes då av Oskar Andersson i granngården och lades i sambruk med hans gård. Henning var ogift. Det finns några husgrunder kvar av bebyggelsen.

 

Björkebacken 1/16 mtl Spångakil 6f4:12

Till karta

Den förste kände innehavaren var

Änk Chatarina Pehrsdotter f 1785 i Bredared änk 1827

S Johannes f 1814

S Benjamin f 1818

S Andreas f 1826

 

Chatarina var änka efter åbon i Spångakil Anders Svensson och flyttade 1828 till en backstuga på utmarken. Stället övertogs omkring 1840 av sonen Johannes.

T Johannes Andersson f 1814

H Stina Bryngelsson f 1818 i Spångakil död 1890

D Anna Lisa f 1841 död 1856

S August f 1845, till Elmåsen

S Benjamin f 1848 död 1880

S Kasper f 1851

D Tilda f 1854, till Hallavadet

S Anders Fredrik f 1857, till USA 1880

S Johan Edvard f 1865 död 1872

 

Omkring 1860 uppges Johannes vara torpare, och omkring 1870 friköpte han torpet och det blev då 1/64 mtl Spångakil. Gården övertogs omkring 1880 av sonen Kasper.

Äg Kasper Johansson f 1851 död 1933

H Fredrika Andreasdotter f 1845 i Spångakil död 1832

D Frida f 1883

S Karl 1890

 

Sonen Karl övertog 1923 gården efter sina föräldrar.

Äg Karl Johansson f 1890 död 1941

H Ebba Orlander f 1901 i Borås död 1968

S Elof f 1925

D Märta f 1927

S Folke 1928

S Tor f 1930

S Helge f 1933

Karl köpte i slutet av 1920-talet torpet Blombacka och lade den till gården. Efter Karls död fortsatte sterbhuset att bruka gården. Den brukas nu av sonen Elof.

 

Stammerbacka östra (Bengtsalyckan) 6f5:15

 

Första kända innehavarna kom hit i början av 1840-talet. De hade ett tiotal år brukat ev ägt en del av Nolgården som de fick gå ifrån.

Gustav (Gösta) Nilsson f 1796 i Ryagärde, hit 1842, död 1889

H Karin Pehrsdotter f 1797 i Kättlingabo

S Johannes f 1824

S Anders f 1827, till Hökared 1855

D Petronella (Ella) f 1839

 

År 1859 gifte sig dottern Ella och sedan står hennes man som torpare.

T Andreas Pettersson f 1835 i Sörgården

H Petronella Gustavsdotter f 1839

D Alma Fredrika f 1860

S Karl Edvin f 1863

 

År 1863 flyttade Andreas med familj till Orrabacka. Då står åter Gösta som torpare fram till 1868. Då flyttade Anders Bengtsson med familj in och blev torpare. De kom från Mellomgården, som de ägt sedan 1846, men de hade kommit i ekonomiska svårigheter och hade varit tvungna att lämna gården. De hade livstids besittningsrätt på torpet från 1868.

T Anders Bengtsson f 1820 i Ljur död 1893

H Maja Pehrsdotter f 1825 i Bredared död 1909

D Johanna f 1851

S Johan f 1854, till USA 1883 Åter till Enet 1886

D Anna Charlotta f 1857, gift Bäck

S Alfrid f 1859, till USA 1881 åter 1885

D Alma f 1862

S Klas Emil f 1865, till USA 1884

 

Anders brukade torpet till sin död och sonen Alfrid med familj övertog sedan torpet 1894. De hade varit i USA några år och sedan efter hemkomsten arrenderat ett soldattorp några år. Alfrid var kreaturshandlare och slaktare. Han byggde därför en slaktbod på torpet.

T Alfrid Andersson f 1859 död 1910

H Klara Johansdotter f 1859 i Asklanda död 1928

S Algot f 1884 i USA, till Nolgården

D Emilia f 1886, till Häggrunga

D Hilma f 1892, till Häggrunga

D Hanna f 1895

S Nils f 1897

D Karin f 1899

 

Torpet var bland de större, arealen var drygt 3 tunnland. Alfrid med familj flyttade så småninom till Nolgården (omkring 1905), som sonen Algot köpt och torpet återgick till jordägaren. Det finns en välvd källare och en annan husgrund kvar jämte en åker.

 

Stammerbacka västra (Snusalyckan) 6f5:16

Till karta

Detta torp uppodlades och bebyggdes på 1860-talet av Johannes Andreasson och hans hustru. De hade tidigare ägt Nolgården men kommit på obestånd. De måste sälja gården men behöll ett undantag. Ett år senare flyttade de till Göteborg men efter sex år kom de tillbaka, och tänkte flytta in på undantaget igen. Då hade emellertid någon annan tagit det och de fick istället 1867 ta upp detta torp.

T Johannes Andreasson f 1821 i Asklanda, till USA 1891

H Ella Johansdotter f 1821 död 1869

S August f 1847, död i Göteborg 1866

D Eva Charlotta, f 1849 stannade i Göteborg

S Johan Albert f 1854, till USA 1883

S Alexander f 1857, till Göteborg

H2 Maja Stina Larsdotter f 1826 i Ljur gift 1875 död 1890

 

Johannes hade fått båda tummarna avklippta en bit vid en olycka, men trots detta var han en kunnig trädgårdsman som anlade en vacker trädgård på sitt torp, med rosor och goda fruktträd. Han hjälpte många andra i deras trädgårdar med att bland annat ympa fruktträd. I början av 1900-talet var det många som hade honom att tacka för att de hade goda äpplen. Efter Maja Stinas död reste han till sonen i USA. Han avled där i hög ålder. Torpet har sedan 1891 varit obebott. Det finns endast en åker och en välvd källare kvar.

 

Spångakil 5/64 mtl 6f5.17

Till karta

Gården ägdes omkring 1840 av Anders Magnus Pettersson och hans hustru. De ägde då ytterligare 5/64 mtl av Spångakil.

Äg Anders Magnus Pettersson f 1819 i Skjutshagen

H Maria Bryngelsdotter f 1812

S August f 1837

S Henrik f 1839

S Johan Petter f 1842 död 1869

D Fredrika f 1845

S Kasper f 1847

D Klara Fredrika f 1850

D Johanna Lovisa f 1852

D Eva Charlotta f 1855

 

Anders Magnus sålde av sin gård i flera omgångar. Redan i början av 1840-talet sålde han 1/32 mtl till Anders Jansson Hög. I början av 1860-talet sålde han 1/32 mtl till Karl Johansson. Han sålde därefter 1/64 mtl till Johannes Andersson på Björkebacken och omkring 1864 sålde han resten av gården till Anders Petter Jonsson som kom från Vagnklev. Anders Magnus tog Hallavadet som undantag och flyttade dit.

Äg Anders Petter Jonsson f 1839 i Rödene

H Anna Lovisa Pettersdotter f 1830 i Hol

S Johan Leonard f 1863 i Nårunga

S Axel Linus f 1865 i Ornunga

D Selma Gustava f 1867

D Ada f 1870

 

Anders Pettter sålde 1876 gården tilll Anders Magnus Domar som var soldat i Asklanda. Han tog sedan med sig familjen och flyttade till Hol.

Äg Anders Magnus Domar f 1842 i Asklanda död 1928

H Johanna Johansdotter f 1843 i Asklanda

S Klas Emil f 1867 i Asklanda död 1885

S Linus f 1860 i Asklanda, till USA 1888 åter 1894

D Anna Axelina f 1875 i Asklanda

D Lydia f 1883 i Ornunga

 

Anders Magnus köpte i slutet av 1880-talet granngården av Efraim Boman och lade den till sin gård. Han överlät hela gården till sonen Linus 1919.

Äg Linus Domar f 1869 i Asklanda

H Hildur Strand f 1887 i Heda

S Rune f 1922

D Gunvor f 1924

 

Efter Linus död brukades gården av sterbhuset några år men var under senare hälften av 1930-talet utarrenderad. I början av 1940-talet övertogs gården av sonen Rune Domar. Han köpte i slutet av 1950-talet granngården av Tage Andersson och lade ihop den med sin gård. Han flyttade sedan över till den nya gården. Rune sålde sedan det gamla boningshuset och trädgården.

 

Spångakil (Bomans) 1/32 mtl 6f5:18

Till karta

Detta var från början ett torp som i mitten av 1830-talet innehades av Jean Höögs son Anders. Han gifte sig 1834 med änkan efter sin bror Lars. på 1840-talet köpte han 1/32 mtl av Spångakil, det område som torpet låg på, och blev då ägare.

Äg Anders Jansson Höög f 1808

H Ella Pettersdotter f 1803 i Ljur

HD Johanna Larsdotter f 1832 i Ljur

D Anna Lovisa f 1835

D Kristina f 1838

D Klara f 1841

H2 Anna Maja Bengtsdotter f 1825 i Molla

 

I början av 1870-talet överlät Anders gården till dottern Lovisa och hennes man och flyttade till Erikberg. Lovisas man var soldat och de bodde på det närbelägna soldattorpet.

Sold Efraim Johansson Boman f 1835 i Ljur

H Anna Lovisa Andersdotter f 1835

D Ida Karolina f 1859

S Edvin f 1862 död 1881

D Selma f 1866 död 1883

D Alina f 1869

D Emma Helfrida f 1874

S Oskar Vilhelm f 1879

 

I Slutet av 1880-talet sålde Efraim gården och flyttade till Mjälldrunga. Gården köptes nu av Anders Magnus Domar, som ägde granngården, och han lade samman den med sin gård. Det finns endast en välvd källare kvar, övriga hus är rivna.

 

Hallavadet 5f1:1

Till Karta

Änkan Maria Andersdotter från Spångakil flyttade troligen hit när sonen Johannes gifte sig omkring 1835. Hon flyttade till en backstuga på utmarkerna heter det.

Änk Maria Andersdotter f 1790 död 1853.

S Andreas Pehrsson f 1822

D Anna Pehrsdotter f 1826

 

Torpet köptes i slutet av 1860-talet av Anders Magnus Pettersson. Han hade tidigare varit ägare till en del i Spångakil.

Äg Anders Magnus Pettersson f 1819 död 1881

H Maria Bryngelsdotter f 1812 död 1888

S Johan Petter f 1842 död 1869

D Fredrika f 1845 till USA 1880

S Kasper f 1847

D Klara Rebecka f 1850 gift i Ledsjö 1882

D Johanna Lovisa f 1852 till USA 1886

D Eva Charlotta f 1855

 

Omkring 1880 övertogs lägenheten av svärsonen Johan August Pettersson Rojd. Han var gift med dottern Lotta.

Äg Johan August Pettersson Rojd f 1855 i Asklanda

H Charlotta Andersdotter f 1855 gift 1878

S Oskar Julius f 1878

D Gerda Elisabet f 1880

Efter några år sålde de lägenheten och reste till USA. Efter någon mellanhand köptes lägenheten 1886 av Gustav Pettersson Ekman. Han hade några år haft en smedja vid Korpås som han flyttade med sig hit.

Äg Gustav Pettersson Ekman f 1855 i Ljur

H Anna Maria Västerlund f 1843 i Visby

HSFÄ Johan Rudolf f 1872 i Visby

D Anna f 1877 i Visby

S Axel f 1879 i Visby

D Alma f 1882 i Ornunga

S Albin f 1884

S Gustav f 1887

Ekman sålde lägenheten till August Larsson 1892.

Äg August Larsson f 1850 i Trollö död 1899

H Matilda Johansdotter f 1854 i Spångakil gift 1891 död 1952

S Oskar f 1893

D Anna f 1895

M2 Johan Andersson f 1854 gift 1905, änkeman från Hinnared död 1929 (se blden till vänster)

 

Lägenheten övertogs 1924 av dotttern Anna och hennes man. Han var uppväxt på Blombacka.

Äg Algot Olausson f 1891 i Ljur död 1965

H Anna Augustsson f 1895 gift 1924 död 1962

D Greta f 1927

 

År 1950 överläts lägenheten till dottern Greta och hennes man.

Äg Erik Helge Karlsson f 1920 i Drothem död 1967

H Greta Olsson f 1927 gift 1949

Efter Eriks död såldes lägenheten till Johan Larsson i Långared och 1969 till Göran Hultén med familj. De bor där nu.

 

Blombacka västra 5f1:2

Till karta

Det var från början en backstuga som byggdes av soldatfamiljen Nätt när Johan slutade sin tjänst och de flyttade från soldattorpet omkring 1858.

Fd Sold Johan Nätt f 1813 i Spångakil, död 1860

H Anna Pettersdotter f 1809 i Ljur änk 1860 död 1876

D Maja Lisa Johansdotter Nätt f 1809 i Ljur änk 1860 död 1876

D Klara Johansdotter Nätt f 1839 död 1920

D Anna Rebecka Johansdotter Nätt f 1848, till Kinnarumma

Johan hade fått avsked pga spritmissbruk och han fortsatte att supa här. En februarinatt gick han vilse i en snöstorm på väg hem från ett supkalas och blev liggande i snön. Han hittades först efter en månad. Familjen odlade efter hand upp ett litet torp. De brukade detta i många år. Torpet låg på Spångakils mark. Det är nu helt granplanterat.

 

Blombacka östra 5f1:3

Tillkarta

Togs upp av soldatsonen Anders Petter Nätt och dennes hustru 1859. Han var en god odlare och odlade snart upp ett bra torp.

T Anders Petter Nätt f 1835 död 1914

H Annika Andersdotter f 1835 i Grude gift 1859 död 1878

D Tilda Maria f 1859

D Ida f 1862, till USA 1880

D Selma f 1864

D Emma f 1868, till USA 1885

D Ada Charlotta f 1871 till USA 1891

D Anna Serafia f 1876, till USA

H2 Anna Charlotta Andreasdotter f 1847 i Ljur död 1891

D Elsa Olivia f 1882, till USA 1900

S Karl Oskar f 1891

H3 Inga Matilda Andersdotter f 1852 i Ljur gift 1894 död 1939

H s Algot Olausson f 1891

S Nils f 1896 ( Anna Serafias son)

Blombacka var ett stort torp och den odlade arealen var mellan 3 och 4 tunnland. Anders Petter friköpte i början av 1900-talet torpet. Efter Anders Petters död sköttes torpet av änkans son Algot. År 1924 gifte sig Algot och flyttade till Hallavadet. Torpet köptes senare av Karl Johansson i Björkebacken och lades till hans gård. Det finns två hus kvar, bland annat ladan, och dessutom grunden till boningshuset och en källargrund.

 

Kyrketorpet 6f5:29

Till karta

Förste kände innehavaren av torpet som ligger mitt på Kyrkebols utmark, var fd sold Johan Djup med familj. De flyttade hit efter att Johan slutat soldattjänsten1827.

Sold Johan Djup f 1781 i Ramnaklev gift 1803

H Elin Pehrsdotter f 1777 i Ryagärde

S Nils f 1804

D Chatarina f 1808

D Anna f 1811

D Stina f 1816

 

När dottern som varit gift med sold Lars Frisk blev änka måste hon lämna soldattorpet och flyttade hit med barnen och övertog torpet. Det var 1849

Änk Anna Johansdotter f 1811 död 1890

S Johannes Larsson Frisk f 1843 , till Elmåsen

S Anders Larsson f 1837, blev sold Herrman

S August Larsson f 1842

 

Efter Annas död försökte sonen August att bruka torpet något år, men det gick dåligt. torpet övertogs istället av Annas sonson Linus Johansson från Elmåsen. Han kom allmänt att kallas Djupa-Linus. Han övertog torpet i mitten av 1890-talet och han byggde ett nytt bostadshus då det gamla var mycket bristfällig.

T Linus Johansson f 1870 död 1944

H Ida Pettersdotter f 1856 i Ljur död 1921

D Anna f 1897 död 1986

S Nils f 1902 död 1925

 

 

 

 

Kort

 

 

 

Linus fortsatte att odla torpet och arealen blev efter hand ca 5 tunnland. Han friköpte torpet omkring 1900. Han köpte också i början av 1900-talet Västergårdens och Mellomgårdens soldattorp som han brukade samman med Kyrketorpet. Hans dotter Anna övertog torpet efter faderns död och skötte det några år. Därefter sålde hon det till Rune Domar och flyttade till sin faster i Elmåsen. Efter några år sålde Rune Domar stället till Holger Andersson i Skjutshagen, som lade det till sin gård. Det som är kvar av bebyggelsen är bostadshuset, som är sommarstuga, och grunden till några uthus och källare samt större delen av trädgården.

 

Högen Mellomgården 3/64 mtl 6f5:35

Till karta

Torpet odlades upp omkring 1850 av Erik Johansson. Han byggde husen när han gift sig med dottern i granntorpet med samma namn. Torpet låg på Mellomgårdens utmark. Han kom allmänt att kallas för Hög-Erik

T Erik Johansson f 1826 i Korpås död 1903

H Stina Johansdotter f 1818 död 1900, tidigare gift med sold Gustav Kvick

S Johan Kasper f 1852

S Fredrik f 1845, till USA 1873

D Ida Charlotta f 1857, till USA 1873

D Alma Josefina f 1861

 

I början av 1870-talet köpte de utmarken till Olof Johanssons ena Mellomgårds lott, eller 3/64 mtl, och blev ägare till en gårdslott. Erik tog en del arbete utom gården. Ett arbete som tillkom efter utmarksskiftet var att lägga upp hägnader, vanligtvis stenmurar, runt de olika hemmannens skiften. Det blev många och långa stenmurar. Det blev arbete för många år innan det var gjort. Det gick ofta till så att några torpare gemensamt åtog sig att för en viss summa per meter lägga en viss bestämd sträcka. Lagen bestod av två eller tre stycken. Hög-Erik tillhörde ett sådant lag. De som lade murar fick bryta den sten som behövdes i närheten av muren. En liten historia om vad som hände vid ett tillfälle: Det var omkring 1890 och ett sådant ackord var just färdigt och skulle avsynas av hemmansägaren och hans son. Vid ett sankområde hade stenläggarna använt en stor stenhäll som de hade ställt på kant. Det uttrycktes tvekan om det kunde godkännas ty den skulle snart sjunka, eftersom den vilade på för liten yta. Då sade Erik "Den sjonker inte längre än jag sjonker". Därvid genmälde bondsonen, "Då sjonker I la snart", varvid Erik sade "Ja det kan la hända". År 1894 såldes gården till dottern Alma och hennes man.

Äg Johan Emil Andersson f 1858 i Ljur

H Alma Eriksdotter f 1861

D Märta f 1896

D Anna Vilhelmina f 1900

 

Redan 1904 sålde de gården och reste till USA. Gården köptes av ett par från Åred.

Äg Karl Andersson f 1841 i Hudene, till Nårunga 1910

H Anna Charlotta Andersdotter f 1845 i Ljur

De stannade inte så länge på gården utan redan 1910 var det dags för en ny ägare. Denne kom från Gisslagården och hade sin mor Kristina och sin syster med sig. Det hände ända in på 1930-talet att man såg gamla Kristina gå över utmarken till Ryatorpavägen och hämta posten , kanske tre gånger i veckan.

Äg Albin Fredriksson Fihn f 1880 död 1955

Änk Kristina Johansdotter f 1849 död 1939

Syst Hanna Fredriksson Fihn f 1888 död 1951

 

Albin brukade gården till sin död. Den köptes då av Arvid Karlsson.

Äg Arvid Karlsson f 1906 i Vesene

H Tyra Liljendal f 1916 i Skölvene

S Per f 1939

S Gunnar f 1841

S Stig f 1943

 

År 1967 övertogs gården av sonen Stig och Arvid flyttade så småningom till Björke.

Äg Stig Liljedal f 1943

H Gunlög Hansson f 19?? i Göteborg

Gården är fortfarande bebodd.

 

Högen 6f5:36

Till karta

Den förste innehavaren vi känner till var Serg Johan ( el Jean el Jan alla varianterna finns i HL) Hög. Det är troligt att namnet på torpet , Högen, kommer av hans namn. Han var soldat på det närbelägna soldattorpet och har troligen odlat upp torpet under sin soldattid, för att ha någonstans att ta vägen när han tog avsked. Familjen flyttade hit redan 1830, sju år innan han slutade som soldat.

Serg Johan Hög f 1778 på Dahl död 1857

H Ingeborg Larsdotter f 1775 död 1863

S Anders f 1808

D Stina f 1818

 

Dotter Stina och hennes man och dotter i ett tidigare äktenskap bodde troligen här medan de tog upp och bebyggde det andra Högen på Mellomgården. Torpet har troligen varit obebott sedan Johan och hans hustru dog. Det finns en åker och rester av en husgrund kvar.

 

 

 

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.