Torpvandring Holtsäckra

Torpvandring september 2017

 

Vi besöker Holtsäckra, Högabacka och Smedstorp

 

Nu står vi på in mot det som idag kallas Högabacka, vid Skogshöjd (vid det som tidigare hette Stomskogshöjd och var ett soldattorp, inget hus kvar). Hela denna vandring går på mark som efter skiftet runt 1860 tillhörde gården Holtsäckra, eller här i början Skog. Holtsäckra betyder antagligen ungefär åkrar i lövskogen eller med lövskog. Det stämmer ju gott med att granngården hette Skog.

Nästan hela vandringen går också i det som kalla(de)s utmarken dvs före skiftet var detta allmän utmark till Ornunga by (och under några århundranden kronoallmänning för att det var skyddat ekskog). Det var inägorna som var de egentliga gårdarna och Holtsäckras inägor började en bit söder om vägen vi står på (som också var den vanliga vägen till Vesene eftersom det inte fanns någon riktig väg förbi Aspelund på den tiden).

Vi börjar vandringen vid det ursprungliga torpet eller torpområdet Högabacka som även innefattar två soldattorp som sponsrades av Gisslagården resp Stommen, fortsätter förbi Orrabackatorpen och ut mot Smedstorp, där vänder vi och går tillbaka mot Hotsäckra över Örnhallen.

Beskrivningen av torpen är normalt hämtade ifrån ”Torpen i Ornunga socken” av Stig Svensson. I några fall är nya kommentarer eller informationer adderade av mig, samt av Tage Johansson filer på Alingsås släktforskningsförening. Kartbilder är från Lantmäteriets historiska kartor.

 

Högabacka

Namnet Högabacka verkar vara rätt gammalt även om det inte var något gårdsnamn då. Det går åtminstone tillbaka till mitten av 1700-talet då det är omnämnt i kyrkans ”dödsbok”. Efter att indelningsverket kom till runt 1700 fick en rote (ca 2-4 gårdar) hålla en soldat med tillhörande soldattorp. På Högabacka låg två soldattorp (fem låg sydväst om Skjutshagen, några i Enet, Sjötorp osv ). Precis som vid Skjuthagen så var de flera soldater som odlade upp ett torp i närheten under tiden de bodde på soldattorpet, de som dog i fält hade änkor som också ofta bodde kvar i ett torp eller backstuga. Runt soldattorpen låg därför flera små torp som ofta odlats upp av soldater. På andra sidan vägen låg också Lommared som tidvis var ett Sergeantboställe.

 

Högabacka 6g4:11

 

Detta är ett gammalt torp som troligen var bebott redan före 1800. Namnet Högabacka förekommer långt tillbaka, vilket av torpen som är äldst vet vi inte. På 1740-talet läser vi i dödsboken om en person som dött , att han var "bonde på Högabacka". Tydligen ansågs torpet stort eftersom han kallades bonde. Den förste innehavaren vi känner till fanns här på 1810-talet, men då var stället betecknat som backstuga. Innehavaren hade tidigare varit brukare i Skog innan han flyttade hit.

Inh Olof Svensson f 1784, död 1850

H Katarina Andersdotter f 1785, död 1859

S Sven f 1808

S Johannes f 1812

D Kristina f 1814

S Gustav f 1816

S Petter f 1823

 

Efter faderns död övertogs torpet av sonen Johannes.

T Johannes Olofsson f 1812 , död 1867

H1 Stina Svensdotter f 1822 , död 1859

H2 Johanna Svensdotter f 1823 , död 1888

S Johan Alexander f 1860

 

Efter Johannes död hade änkan svårt att klara av torpet och de dagsverken hon måste göra för torpet, så hon överlät torpet till fd soldaten Benjamin Bäck som flyttade till en backstuga intill torpet.

FD Sold Benjamin Bäck f 1811 , död 1886

H Anna Andersdotter f 1807 i Ljur , död 1891

S Henrik Benjaminsson Bäck f 1851, till Bäckalyckan 1879, (tillbaka till annat Högabackatorp och till USA)

H Emma Gustava f 1879

 

Sonen Henrik tog upp ett torp, Bäckalyckan, och flyttade dit med sin familj 1879. Soldat Bäck hade torpet till sin död varefter stamgården övertog bruket. Inga rester finns kvar efter byggnaderna.

 

 

Högabacka östra 6g4:12,13

 

Detta beskrivs redan på 1820-talet som torp, då under Lommared, och innehades då av sold Erik skogs änka Karin. Troligen flyttade familjen hit redan när Skog slutade som soldat 1808. De är två boplatser här med samma namn i HL, därför går det inte att med säkerhet säga vilka som bott i vilken av dem.

Fd Sold Erik Skog f 1768 , död 1820

H Karin Andersdotter f 1766 i Udden Tämta, död 1840

S Jonas f 1792, blev soldat Ask i Asklanda

D Catarina f 1794, gift med soldat Stam i Asklanda

D Ella f 1798

S Olof f 1801, till Ryatorp

S Anders f 1810

 

Torpet övertogs omkring 1840 av dottern Ella, som strax före blivit änka. Hon hade varit gift med Andreas Andersson f 1797 som var brukare i Lindås och troligen senare i L Sjötorp.

Änk Ella Eriksdotter f 1796 , död 1866

S Andreas f 1824, smed i Högabacka

D Johanna f 1833, gift med soldat Rojd

D Anna Maja f 1838, gift i Nolgården

 

Dottern Anna gifte sig 1864 och övertog torpet.

T Johannes Jonsson f 1831 i Siene, skräddare

H Anna Maja Andersdotter f 1838

D Ida f 1865

 

De stannade inte länge här utan 1867 flyttade de till Nolgården och då övertogs torpet av Anders Karlsson från Elmåsen.

T Anders Karlsson f 1839

H Stina Andersdotter f 1833 i Hudene

S Edvard f 1865

S Johan Linus f 1866

D Selma Gustava f 1869

S Karl August f 1871

S Alfred Henning f 1873

D Hilma f 1875

S Albin f 1877

 

Anders var skräddare och han hade varit lärling till skräddare Anders Fihn. År 1887 flyttade de till Bistockabacken och efterträddes av soldat Bäcks son Henrik som kom hit från Bäckalyckan. Det sägs att Henrik tog med sig stugan hit och han skulle då ha kört virket hit på en skottkärra.

T Henrik Benjaminsson Bäck f 1851, till USA 1901

H Anna Charlotta Andersdotter f 1857 i Stammerbacka

D Emma Gustava f 1879

S Karl Oskar f 1886

S Nils Harald f 1891

D Lina f 1898

 

De bodde här fram till början av 1900-talet då de flyttade till Annelund. Sedan dess har torpet troligen varit obebott. Det köptes i början av 1920-talet av Nils Sylvén på västra Högabacka. På den ena boplatsen finns rester av en husgrund kvar, troligen den stugan som byggdes av Henrik Bäck.

 

Högabacka västra Soldattorp 6g4:14

 

Detta var soldattorpet för Gisslagården och hade rotenr 321.

Tidiga soldater (Antagna år och namn):

1685 Olof Nilsson

1710 Per Olofsson

1710 Lage Olofsson

1714 Lars Holtz

1742 Bengt Holtz

1743 Jonas Green

1747 Erik Gillman

1758 Per Gillman

1770 Olof Hedman

 

Omkring 1800 bodde här en soldat som blev soldat 1789

Sold Erik Skog f 1768, kom från Skog

H Karin Andersdotter f 1794 i Udden i Tämta

S Jonas f 1792, blev soldat Ask i Asklanda

D Catarina f 1794, gift med soldat Stam i Asklanda

D Ella f 1798

S Olof f 1801, till Ryatorp

S Anders f 1810

 

Skog var soldat till 1808. Han blev då tillfångatagen i Norge och ersatt med Johan Örn. När Skog återkom bosatte sig han och hans familj i ett torp strax bredvid. Ny soldat blev alltså

Sold Johan Bengtsson Örn f 1780 i Ljur

H Elin Andersdotter f 1777, död 1845

D Maria f 1813

D Kristina f 1819

 

Örn var soldat till 1830. Han deltog i tre fältslag under sin soldattid. Familjen flyttade sedan till Högabacka. Året därpå kom nästa soldat och det var

Sold Benjamin Bäck f 1811

H Anna Andersdotter f 1807 i Ljur

S Anders f 1835,till Hallorna

D Petronella f 1837

D Anna Lisa f 1842

D Lotta f 1846, till Ljur

S Henrik f 1851

 

Bäck var soldat till 1863 då han flyttade ut. Sista soldaten här kom hit 1864 och var

Sold August Bäck f 1843

H Kristina Samuelsdotter f 1844 i Asklanda

S Henning f 1872

S Herman f 1875

D Hilma f 1878

S Karl f 1881

 

De bodde inte här hela soldattiden utan köpte en mindre del av Holtsäkran och flyttade dit 1886. Torpet arrenderades ut och förste arrendatorn kom från Simonsgården och var

Arr Fredrik Olausson f 1842

H Johanna Sofia Andersdotter f 1847 i Asklanda

S Henning f 1869

D Selma (Hilma) f 1880

 

År 1895(?) flyttade Fredrik med familj till Enet och arrendet övertogs av Andreas Pettersson från Hallorna, som efter ett tiotal år köpte torpet.

Äg Andreas Pettersson f 1839, död 1917

Syst Änk Anna Charlotta Pettersdotter f 1844 , död 1910

S Johan Erik Johansson f 1883

Andreas var skomakare. Efter Andreas död köptes torpet av Nils Sylvén, som var byggmästare.

Äg Nils Sylvén f 1892, död 1973

H Teresia Frantzich f 1894, gift 1917, död 1970

S Ture f 1918, till Sparsör

S Ivan f 1920, till Vårgårda

D Maja f 1921, till Borås

S Mats f 1922, till Vårgårda

S Olle f 1924, till Alingsås

D Brita f 1925, till Grästorp

D Stina f 1926, till Vesene

A Lars f 1930, till Alingsås

 

Detta soldattorp är det enda i Ornunga där huset finns kvar och fortfarande är bebott.

 

Stomskogshöjd Soldattorp 6g4:15

 

Detta var soldattorpet för Stommen m fl rotenr 323. Här bodde omkring 1800 en soldat som började sin tjänst 1778.

Sold Sven Döös f 1755

H Kerstin Jonsdotter f 1766

S Andreas f 1780, till backstuga vid Holtsäkran

S Bengt f 1784

S Johannes f 1788, blev soldat Präss

D Ella f 1792

D Anna f 1796, gift med soldat Blad

S Anders f 1799

 

Döös var soldat till 1812 och efterträddes då av

Sold Pehr Pik f 1790 gift 1813, död i Tyskland okt 1813

H Katarina Pehrsdotter f 1784 i Bredared

S Anders f 1813

 

Pik hade bara varit soldat i två år när han dog. år 1815 kom nästa soldat hit

Sold Andreas Hägg f 1800, död 1858

H Brita Andersdotter f 1796

S Johannes f 1821

D Anna Katarina f 1824

D Brita Lena f 1827

D Anna Maja f 1830 , gift 1854 i Ramnaklev

S August f 1838, till Nårunga

S Henrik f 1841

 

När Hägg dog 1858 var alla barnen utflugna. Änkan flyttade då till en backstuga i närheten. Hägg var den siste soldaten på detta torp och torpet arrenderades av

Arr Andreas Andersson f 1824

H Lovisa Johansdotter f 1826 i Ljur

S Alexander f 1854

S Johan August f 1856

D Tilda f 1859

S Emil f 1862

 

De bodde här till 1865 då de flyttade till Högabacka, Skog. De var de sista som bodde här. Torpet såldes 1903 till Karl Persson i Holtsäkran. Det finns obetydliga rester kvar av bebyggelsen.

 

Högabacka 6g4:16

 

Enligt uppgift fanns här en backstuga med en liten åker vid mitten av 1800-talet. Det var troligen hit Soldat Örn flyttade med sin familj när han slutade som soldat 1830.

F Sold Johan Bengtsson Örn f 1780 i Ljur

H Elin Andersdotter f 1777, död 1845

D Maria f 1813

D Kristina f 1819

 

Örn nöjde sig tydligen inte med en hustru och resultatet blev att han skilde sig från Elin och flyttade till en annan kvinna i Orshall. Detta hände i början av 1830-talet. Elin bodde här till sin död. Om backstugan var bebodd någon gång senare vet vi inte. Det finns inga rester kvar av stugan.

 

Orrabacka

Nu har vi rört oss något hundratal meter norrut och här låg två torp som båda hette Orrabacka även om de låg ett hundratal meter ifrån varandra.

Orrabacka II 6g4:2

Detta torp låg cirka 300 m söder om det andra Orrabacka-torpet. Det var bebott före 1830, den förste kände innehavaren var Anders Andersson med hustru. Stället betecknades då som backstuga.

Anders Andersson f 1773, död 1847

H Karin Andersdotter f 1765 i Ljur, död 1850

D Anna f 1807

De hade möjligen fler barn. De bodde här till sin död och torpet stod sedan troligen obebott några år. År 1865 flyttade nästa innehavare hit . Han var smed och han och hans familj kom från Stomskogshöjd som de arrenderat några år.

T Andreas Andersson f 1824, död 1911

H Lovisa Johansdotter f 1826 i Ljur, död 1906

S Alexander f 1854 , till Iglabo

S Johan August f 1856, till Bergsgården, morfar till Lennart i Bergsgården, morfar till Sven i Skjutshagen

D Matilda f 1859

S Johan Emil f 1862, till USA 1882, åter 1885, till Simonsgården(inga ättlingar kvar i bygden).

Efter några år köpte de en del av Skog, det område som torpet låg på, och byggde husen nära vägen. Det köptes sedan av Albin Alexandersson och kallades Högabacka. Det blev då en liten gård med ett mantal, dvs man fick en viss skatt grundat på mantalet.

 

Skog C 13/256 mtl "Högabacka" (ej med i Torpboken)

hit från Orrabacka ca 1890 (se ovan) kom:

Andreas Andersson f 1824 i Högabacke död 1911

h Lovisa Johansdotter f 1826 i Stommen Ljur död 1906

s Alexander f 1854 g i Iglabo Ljur

s Johan f 1856 till Berget

d Thilda f 1859 se nedan

s Emil f 1862 till Simonsgården

 

Albin Alexandersson f 1873 i Holmalyckan Nårunga hit från Holtsäckran

h 94 Thilda Andersdotter f 1859 i Skog

s Thor Valdemar f 1899 se nedan

 

Thor Valdemar Alexandersson f 1899 i Skog

h 40 Ruth Lydia Löfgren f 1910 i Mora

s Harry Valdemar f 1942 se nedan

s Bengt Olof f 1944 t Bälinge 67

d Ruth Solveig Katarina f 1946 g 68 m Håkan Eriksson Vårgårda

d Gudrun Inga-Lill Christina f 1955 g 79 m Björn Wetterlin

 

Harry Valdemar Alexandersson f 1942 i Skog

h 67 Siv Monika Margaretha Olsson f 1946 i Alingsås

d Annelie Margaretha f 1968

d Anette Monika f 1971

 

Orrabacka 6g4:1

Torpet odlades upp och bebyggdes av Andreas Pettersson och hans hustru. De flyttade hit från Stammerbacka där de bott några år.

T Andreas Pettersson f 1835 i Sörgården, död 1926

H Petronella (Ella) Gustavsdotter f 1839, död 1934

D Alma Fredrika f 1860, till Borås

S Karl Edvin f 1863, till Borås

S Alexander f 1867 (till Molla och senare Fullestad)

S Linus f 1870 (lantbrukare I Boråstrakten)

D Selma Axelina f 1874, död 1958 (Hälsade på Kung Gustav V 1905 på Eriksgatan)

D Hilma Elisabet f 1878, till Skara

S Johan Bertil f 1881, till Holtsäkran 1905 (inga ättlingar kvar i bygden)

Andreas var borstbindare när han inte var bunden till arbetet med torpet eller gjorde dagsverken för det. År 1935 övertog dottern Selma torpet och friköpte det. Hon hade då skött torpet i många år. Torpet köptes efter hennes död av en brorson till henne och är nu sommarstuga.

 

Smedstorp

Nu har vi kommit så långt ut från Ornunga som man kan utan att hamna i Asklanda. Smedstorp låg, i alla fall efter skiftet, i Ornunga men ansågs ligga ”på Sällerhögs utmarker” tidigare. Torparna som bodde här var också i de flesta fall födda i Asklanda eller i något fall på Bergsgårdarna i Ornunga som ägdes av Lilliehök på Sällerhög. Ingen av de som man vet bott här var smed så det är troligt att det bott fler på torpet än de som räknas upp här. Smedstorp var av och till uppdelat i västra och östra Smedstorp, och i östra delen låg det ett tag tre torp.

Smedstorp östra (Pera) 6g4:3

Detta ställe var tidigare torp under Sällerhög. Det såldes av general Lilliehök

till Pehr Jakobsson när han flyttade hit från Berget 1877. (Stefan: Det står på flera håll såldes/köptes, menas det att det fanns byggnader redan eller att man fick ett torpkontrakt, eller var det faktiskt frågan om köp av ett stycke land? Hela Smedstorp ägdes enligt skifteshandlingar över Holtsäckra 1864 av Anders Karlsson i Västra Smedstorp, dock utan att ha fått något mantal satt vilket var underligt i sig)

Äg Pehr Jakobsson f 1811 i Björke, död 1891

H Maja Karlsdotter f 1817 i Herrljunga, död 1900

D Lotta f 1857

D Hilda f 1859

Per sålde ganska snart torpet till en dotter och måg som byggde nytt, se 6g4:5. Här finns endast en väl bevarad välvd källare kvar.

Smedstorp östra 6g4:5

Här byggde August Svensson när han omkring 1880 gifte sig och köpte lägenheten av sin svärfar. August var snickare.

Äg August Svensson f 1851 i Sjötorp, vistades några år i USA

H Hilda Pehrsdotter f 1859 i Berget

D Anna Maria f 1882

A Karl Natanael f 1885

S Sven f 1894

D Agnes f 1898

August utökade sitt lilla jordbruk genom att 1885 överta Läckmans torp och omkring 1890 Lantbons torp. År 1899 sålde han stället och flyttade till Borås. Det köptes nu av Fredrik Pettersson , som lade den i sambruk med västra Smedstorp. En källare och en trädgård finns kvar. (Inga kända ättlingar i bygden)

Smedstorp östra (Löckmans) 6g4:6

Denna del av lägenheten odlades och bebyggdes av Anders Gustavsson, Löckman kallad, med familj. De kom hit 1871 från Lycke på Sällerhög och fick troligen torpet på livstid av general Lilliehök när de flyttade hit.

T Anders Gustavsson f 1811 i Asklanda, död 1885

H Brita Andersdotter f 1799 i Hellstad, död 1879

D Anna Lisa Andersdotter f 1839 i Asklanda

DS August f 1864 i Asklanda, till USA 1890

DD Lina f 1866 i Asklanda

På 1880-talet brann stugan ned och efter faderns död flyttade Anna Lisa och Lina till Lunnared. Torpet övertogs av grannen August Svensson och lades till hans torp. Det finns endast en åker kvar.

Smedstorp östra (Lantbons) 6g4:7

Denna del av Smedstorp ägdes i början av 1800-talet av generalen på Sällerhög. Den odlades och bebyggdes av Anders Pettersson. Han kom från Holtsäkran där han varit dräng. Han "gifte sig och flyttade till ett torp på Sällerhögs utmark" enligt HL. Det var hit och året var 1850.

T Anders Petterson f 1812 i Nårunga, gift 1850, död 1897

H Anna Katarina Gunnarsdotter f 1823 i Skog, död 1903

S Johan Gustav f 1851 i Ornunga,

S Kasper f 1853 i Ornunga, till Skogshage

D Johanna Fredrika f 1857 i Asklanda, till Vesene

D Malvina f 1859 i Asklanda , till Borås

S Claes Emil f 1864 i Asklanda, till Ronneby

År 1856 flyttade de till Kvarntorpet där Anders blev lantbo( brukare). De tycks ha flyttat tillbaka omkring 1870. De blev aldrig skrivna i HL i Ornunga, men det kan bero på att de fått fattigunderstöd av Asklanda och då blivit skrivna där för resten av livet. Omkring 1890 köptes torpet av August Svensson som tidigare ägt en del av östra Smedstorp. Det finns rester av en ladugård och en välvd källare kvar.

Smedstorp västra 6g4:4

Var från början troligen torp under Sällerhög, torpet låg dock i Ornunga, eller kom i alla fall att tillhöra Ornunga. Efter laga skiftet kom det att höra till Holtsäkran i vilket general Lilliehök ägde en del som då lades tillsammans med Sällerhögs utmark. Den förste kände innehavaren kom från Lycke på Sällerhög, där han bott några år tidigare. De köpte hela Smedstorp av generalen och flyttade hit 1861.

Äg Nils Andersson f 1823 i Sörgården

H Helena Karlsson f 1818 i Ljur

D Klara f 1853 i Ljur

S Johan Edvard f 1855 i Asklanda

S Aron f 1858 i Asklanda

D Amanda f 1861, blev lärarinna i Ornunga.

Familjen flyttade till Ornunga Berget 1865(och vidare till Skattegården i Asklanda) och sålde östra Smedstorp tillbaka till generalen och västra Smedstorp till Anders Karlsson från Holtsäkran.(Stefan: Enligt skifteshandlingar över Holtsäckran från 1864 ägs både östra och västra Smedstorp av Anders Karlsson)

Äg Anders Karlsson f 1813 i Ljur, död 1900

H Anna Svensdotter f 1854, död 1839

D Hanna Malvina f 1854

(Dottern Josefina kvar i Holtsäckran och dottern Anna Christina gift i Enet, senare till Holtsäckran som änka, se nedan)

Lägenheten köptes 1881 av dottern Malvina och hennes man Fredrik.

Äg Fredrik Karlsson f 1856 i Tämta, död 1944

H Malvina Andersdotter f 1854, död 1839

D Hanna f 1886, gift i Sörgården (mormor till Lennart Claesson och Ingvar Alriksson farmor till Hans Arvidsson)

S Gunnar f 1893, till USA 1910

S Sven f 1894 (morfar till Niclas Andersson, farfar till Peter Fredriksson)

Sonen Sven gifte sig 1924 och övertog torpet.

Äg Sven Fredriksson f 1894

H Frida Palmkvist f 1897 i Tostared

År 1927 köpte de en gård i Holtsäkran och flyttade dit. Efter Fredriks död köpte de även detta torp. Husen med tomt avsöndrades sedan och såldes som sommarbostad.

Skogshage 6g4:8

Nu har vi rört oss lite in mot Ornunga igen. De första innehavarna flyttade hit till Skogshage1883, de byggde husen och odlade upp torpet. De hade förut bott i ett torp i Asklanda några år, men Kasper var son till Lantbon i Östra Smedstorp.

T Kasper Andersson f 1853 i Smedstorp (Lantbons) död 1927

H Anna Sofia Svensdotter f 1856 i Essunga, död 1929

D Ella f 1881 i Asklanda

D Hildur f 1883 i Asklanda

S Karl f 1885

S Arvid f 1887

S Axel f 1889

D Märta f 1895

S Sven f 1898

Kasper friköpte torpet på 1920-talet. Han hade tidigare haft torpet på torpkontrakt. När föräldrarna dog övertogs lägenheten av dottern Ellen som bott kvar hemma med en dotter.

Äg Ellen Kaspersson f 1881, död 1839

D Agnes f 1904

Efter Ellens död övertog dotter Agnes torpet. Hon gifte sig efter något år och flyttade till Granlid. Torpet såldes några år senare till Hans Persson från Borås som använder det till sommarställe.

Örnhallen 6g4:9

Förste kände innehavaren var soldaten Gustav Sjöberg. Han odlade upp och bebyggde torpet under sin soldattid. Han och hans familj flyttade hit 1884. Han tog torpet på 49-årskontrakt.

T Johan Gustav Andersson Sjöberg f 1851, död 1826

H Augusta Augustdotter f 1853 i Borås, död 1906

D Elisabet f 1884, gift i Alet. (farmor till Lennart Davidsson)

S Karl Gustav f 1887

S Axel Enock f 1891

H2 Johanna Andersdotter f 1853, gift 1911, död 1920

Sjöberg var också den förste postbäraren i Ornunga. Han slutade som postbärare 1922. Han var en tid kyrkvaktmästare i Asklanda. Sjöberg begärde 1924 att få friköpa torpet enligt ensittarelagen, men han dog innan förrättningen hölls. År 1933 köptes lägenheten av Thor Alexandersson och byggnaderna revs. Kvar finns endast åkern där huset låg som minner om torpet.

 

Holtsäkran

Hela Holtsäkran var i början av 1800-talet en gård. Den delades 1860 då äldsta dottern gifte sig och övertog en halva och byggde där. Den ena halvan gick till dottern Anna Christina gift Johansson. De flyttade tio år senare till Enet. Snart delades denna halva i tre delar, två av dessa kommer vi att gå förbi. (Anna Christina kommer så småningom tillbaka till en av dessa).

 

Holtsäkran 1/96 mtl 6g4:10

Denna del av Holtsäkran köptes1886 av soldaten August Bäck efter att en av Holtsäckragårdarna delats. Han var soldat för Gisslagården och bebyggde och odlade denna gårdslott. Han började i mitten av 1870-talet att predika och var sedan Missionsförsamlingen bildats dess föreståndare och predikant.

Äg August Andreasson Bäck f 1843

H Kristina Samuelsdotter f 1844 i Asklanda

S Henning f 1872, till USA 1895

S Herman f 1875

D Hilma f 1878

S Karl f 1881

År 1891 sålde de gården och flyttade till Lindås. Den köptes av Edvin Ström som då flyttade hit från andra Holtsäkran tillsammans med sin far och mor och övriga familj. Han reste sedan snart till USA.

Johannes Svensson Ström f 1842, död 1901

H Josefina Andersdotter f 1842, död 1901

D Emma Matilda f 1862, till USA 1897, var där i minst två omgångar

S Äg Edvin Ström f 1862, till USA 1892

D Hanna Charlotta f 1872, till USA

S Johan Oskar f 1878, till USA 1895

S Karl Viktor f 1860, till USA 1892

Efter moderns död reste även den siste av barnen till USA och gården såldes till Fredrik Olausson år 1901.

Äg Fredrik Olausson f 1842 i Algutsgärde, död 1922

H Johanna Sofia (Soffi) Andersdotter f 1847 i Asklanda, död 1925

S Henning f 1869 i Asklanda, var i USA i flera omgångar

D Selma (Hilma) f 1880

Fredrik och hans son arbetade vid flera tillfällen som rallare vid järnvägsbyggen. År 1925 övertogs gården av Sven Fredrikssons sterbhus och stället blev obebott. Endast grunden av husen är kvar och åkrarna är skogsplanterade.

Nu kommer vi till slutet av vår torpvandring och här ligger ytterligare en av Holtsäckragårdarna som kom till vid en delning på 1880-talet:

Holtsäckra 1/48 mtl

Hit från Enet kom 1886

Änkan Anna Christina Andersdotter f 1846 i Holtsäckran, änka 77

s Carl Johan f 1871 se nedan

d Jenny Cecilia f 1873 t Asklanda

s Sven Oscar f 1876 t Asklanda kvarn

 

Carl Johan Persson f 1871 i Ornunga

h 99 Hilma Wilhelmina Bäck f 1878

s Johannes Anskarius f 1900 död 1900

s Erik Simeon f 1901 död 1902

s Erik Emanuel f 1903 död 1903

d Christina Ingeborg f 1904

s Sven Malakias f 1906

d Anna Serafia f 1909 död 1909

d Inggerd Maria f 1918 död 1918

familjen flyttade till Bergsgården 1924

 

Gården köptes nu av:

Sven Kaleb Fredriksson f 1894 i Smedstorp död 1953

h Alfrida Viktoria Andersson-Palmquist f 1897 i Tostared död 1954

s David Torsten Harald f 1929 t Skog 56 och sedan Simonsgården

d Barbro Viola Elisabeth f 1930 se nedan

d Ulla Gunnel Viktoria f 1933 ogift Holtsäckran

s Sven Göte f 1933 t Algutstorp 62

 

Gården togs över av dottern och hennes man:

Nils Claes Erik Andersson f 1923 i Lindås död 1995

h 65 Barbro Viola Elisabeth Fredriksson f 1930 i Holtsäckran

d Frida Viola Britt-Marie f 1965 g m Per-Arne ägare 1998

s Sven Erik Niklas f 1967

 

 

 

En rubrik till

Här kommer mera text

Stefans hembygdssidor. En massa hembygdshistora.

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.